facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Хонорувани

д.н. Антонина Кардашева

д.н. Антонина Кардашева

проф. д.н. Асен Ковачев

проф. д.н. Асен Ковачев

проф. д.н. Иван Кабаков

проф. д.н. Иван Кабаков

проф. д-р Атанас Льондев

проф. д-р Атанас Льондев

проф. д-р Валентин Василев

проф. д-р Валентин Василев

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Димитър Тенчев

проф. д-р Димитър Тенчев

проф. д-р Манол Рибов

проф. д-р Манол Рибов

проф. д-р Мариана Янева

проф. д-р Мариана Янева

проф. д-р Никола Колев

проф. д-р Никола Колев

проф. д-р Пламена Йовчевска

проф. д-р Пламена Йовчевска

доц. д-р Александър Вълков

доц. д-р Александър Вълков