facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Environmental Accounting and Reporting 2017

environmental-accounting-and-reporting-2017_184x250_fit_478b24840a

Environmental Accounting and Reporting 2017

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева и др.

Научни и учебни издания

Environmental Accounting and Reporting  and Practice, : Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel

 

Монографично изследване, представляващо цялостна рамка за екологично, социално счетоводство и отчетност.

Тази книга обсъжда основите на социалното и екологичното счетоводство и подчертава местните различия в страни като Италия и България. В него се описва и институционалната среда, която засяга разработването и прилагането на екологична счетоводна отчетност и отчитане, като основа за оценка на настоящите постижения и бъдещите стъпки, които трябва да бъдат предприети за разработване и разпространение на екологичното счетоводство. Книгата е уникална при представянето на примерни случаи от различни развиващи се и развити страни. Тя е ценен ресурс за теоретици в тази област, практикуващи в компании, както и за инвеститори и други заинтересовани страни. Освен това предлага на студентите  необходимите теоретични конструкции, емпирични изследвания, както и практически и управленски инструменти, които позволяват бърза ориентация в методологията, техниките и избраните практики, използвани в екологичното счетоводство и отчитане.

Publisher: Springer

https://www.springer.com/gp/book/9783319509167