ДепартаментАдминистрация и управление

Съвет на департамента

 

СЕКЦИЯ: "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

доц. д-р Димитър Панайотов - ръководител на секцията
e-mail: dimpanayotov@abv.bg

 

доц. д-р Кристиян Хаджиев
e-mail: khadjiev@nbu.bg


проф. Тонино Пенчарели
e-mail: tonino.pencarelli@uniurb.it

  

 

проф. д-р Джан Итало Бисчи
e-mail: gian.bischi@uniurb.it

 

  

проф. д-р Джузепе Травалини
e-mail: giuseppe.travaglini@uniurb.it

 

доц. д-р Мара Дел Балдо
e-mail: delbaldo@uniurb.it


доц. д-р Кирил Радев
e-mail: kgradev@nbu.bg

  

доц. д-р Нинел Кьосева
e-mail: nkioseva@nbu.bg

 

доц. д-р Елмира Банчева
e-mail: ebancheva@nbu.bg

 

доц. д-р Надя Маринова
e-mail: nmarinova@nbu.bg

 

 доц. д-р Ботьо Захаринов
e-mail: bzaharinov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Виктор Аврамов
e-mail: victor.st.avramov@gmail.com

 

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев
e-mail: apojarliev@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Ваня Хаджиева
e-mail: vhadjieva@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Мария Иванова
e-mail: maivanova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева
e-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg

  

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова
e-mail: ecvetanova@nbu.bg

ас. Мария Тумбева
e-mail: mtumbeva@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ: "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

проф. д-р Николай Арабаджийски - ръководител на секцията
е-mail: n_arabadjiiski@nbu.bg

 

проф. д-р Людмил Георгиев
е-mail: lgeorgiev@nbu.bg

 

доц. д-р Георги Пеев
e-mail: gpeev@nbu.bg

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова
e-mail: jgalabinova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Милена Караджова
e-mail: mkaradjova@nbu.bg

 

доц. д-р Албена Павлова
e-mail: agpavlova@nbu.bg

  

гл. ас. д-р Елена Благоева
e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Мариана Димитрова
e-mail: m.dimitrova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Ангел Стефанов
e-mail: astefanov@nbu.bg

 

 

СЕКЦИЯ: "ТУРИЗЪМ"

 

доц. д-р Ирена Емилова - ръководител на секцията
e-mail: iemilova@nbu.bg

 

доц. д-р Соня Алексиева
e-mail: salexieva@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Милена Караилиева
e-mail: mkarailieva@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Теодора Ризова
e-mail: teavel@abv.bg

 

гл. ас. д-р Маргарита Мишева
e-mail: mmisheva@nbu.bg