facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

eco-account_184x250_fit_478b24840a

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева

Научни и учебни издания

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

“Въведение в екологичното и социалното счетоводство”, издание на НБУ, 2015.
Автор: Нинел Нешева - Кьосева
“Въведение в екологичното и социалното счетоводство” е първият систематичен монографичен текст с функциите на учебник в тази проблематика в България. Той се появава около  половин век след първите “екологичните счетоводни сметки” и понятието “екологично счетоводство и отчетност”. В множество страни, екологичните и социалните сметки са отдавна част от устойчивото счетоводство и отчетност на фирмите, както и от отчетите им за устойчивост и интегрираните им отчети.

Книгата е адресирана преди всичко към обучението на мениджмънта, който би искал да се запозне със смисъла на провеждането на екологично и социално счетоводство и отчетност и тяхното основно съдържание.
Затова тя представя възникването на екологичното и социалното счетоводство и отчетност като необходимост, моралната и технологичната им страна, ролята им на основно средство за бизнес комуникация, както и набор от инструменти, необходими на фирмите за събиране, обработка, оценка и тълкуване на счетоводната информация, за да достигнат до най-добрите решения за възможностите си за природосъобразен и социално - отговоен бизнес.
Екологичното и социалното счетоводство са ключ към напредъка в екологичните и социалните проблеми на  съвременния бизнес, повишаването на конкурентноспособността и устойчивостта му, чрез използването на счетоводна информация от нов тип - екологичен и обществено-ангажиран.
Книгата представя различни варианти за създаване и осъществяване на екологично и социално счетоводство на фирмите, базирани на различни практики и стандарти, произхождащи от различни страни и фирми.
За ангажирането на обществото от професионалисти и други “заинтересовани страни” е представен и моделът на “Тихите и сенчести счетоводни сметки”, които изпълняват ролята на социален одит на дейността на фирмите в екологичен и социален план.

Нинел Кьосева е преподавател на Нов български университет, департамент Бизнес администрация. Доцент по икономика на ВАК.  Преподава също така в областта на представената проблематика и в университета на Болоня “Alma Mater Studiorum” и в Университета на Урбино “Карло Бо”

Съдържание