facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Пъблик рилейшънс

pr_184x250_fit_478b24840a

Пъблик рилейшънс

Соня Алексиева

Научни и учебни издания

ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели.