facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Докторанти

Елена Тодорова Хинова-Макнами

  Публична защита

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-184/11.04.2024 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Научна специалност: Социално управление (Бизнес администрация)

 

Научно жури:

Председател:

доц. д-р Димитър Александров Панайотов, 3.4 Социални дейности, НБУ (становище);

Членове:

доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев, 3.7 Администрация и управление, НБУ (становище);
проф. д-р Цветана Александрова Стоянова, 3.7 Администрация и управление, УНСС (рецензия);
проф. д-р Галина Георгиева Куртева, 3.7 Администрация и управление, БСУ(становище);
проф. д-р Димитър Христов Тенчев, 3.8 Икономика, ХТМУ (рецензия)

 • Име на докторанта
  Елена Тодорова Хинова-Макнами
 • Тема на дисертацията
  Преуспяващо лидерство – концепция, фактори и коучинг за развитие на лидери и екипи
 • Научен ръководител
  проф. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев
 • Дата и час на защитата
  14.05.2024 / 11:00
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове

Аделина Савова Стоянова

Публична защита
на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-21/26.10.2023 г.

Професионално направление: 3.9 Туризъм, научна специалност: „Туризъм“

Научно жури:

Председател:

Милена Методиева Караилиева, НБУ, ПН 3.9 Туризъм (становище);

Членове:

доц. д-р Теодора Велева Ризова, НБУ, ПН 3.9 Туризъм (становище);

проф. Мария Стаматова Воденска, д.г.н. МВБУ- Ботевград, ПН 3.9 Туризъм, (рецензия);

проф. д-р Мариана Кирилова Янева, УНСС, ПН 3.8 Икономика,  (рецензия);

проф. д-р Преслав Димитров Димитров, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПН 3.9 Туризъм, (становище).

 

 

 • Име на докторанта
  Аделина Савова Стоянова
 • Тема на дисертацията
  Изследване на екологичния туризъм с образователна цел в контекста на индустрията на изживяванията в туризма
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ирена Емилова
 • Дата и час на защитата
  04.12.2023 / 15:00
 • Зала
  310, корпус 1

Прикачени файлове

Борис Филипов Хаджипетков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-94/13.01.2023 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Публична администрация“

 Научно жури:

 Председател:

проф. Димитър Трендафилов Йончев, д. н., НБУ, професионално направление – 9.1. Национална сигурност (рецензия)

3.7. Администрация и управление (становище);

Членове:

проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски - професионално направление 3.7 Администрация и управление,НБУ, (становище);
проф. д-р Тилчо Колев Иванов - професионално направление 3.8. Икономика, Академия на МВР, (рецензия);
проф. д-р Катя Иванова Владимирова - професионално направление 3.8 Икономика, БАН, (становище);
проф. д. н. Христо Маринов Иванов – професионално направление 3.7. Администрация и управление, ВУТП, (становище).

 • Име на докторанта
  Борис Филипов Хаджипетков
 • Тема на дисертацията
  Дефицити и приоритети на комуникационните практики в местното самоуправление в Република България
 • Научен ръководител
  проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев
 • Дата и час на защитата
  01.02.2023 / 15:30
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове

Апостол Устиянов Мушмов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-174/22.03.2022

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Социално управление“

 Научно жури:

 Председател:

доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ, професионално направление –

3.7. Администрация и управление (становище);

Членове:

 • доц. д-р Иван Йочев Боевски - професионално направление 3.8 Икономика, НБУ, (становище);
 • проф. д-р Цветана Александрова Стоянова- професионално направление 3.7 Администрация и управление, УНСС, (рецензия);
 • проф. д-р Христо Иванов Катранджиев- професионално направление 3.8 Икономика, УНСС, (рецензия);
 • проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев-професионално направление  3.8 Икономика, ВУЗФ, (становище).
 • Име на докторанта
  Апостол Устиянов Мушмов
 • Тема на дисертацията
  Иновативни геймификационни модели и инструменти, използвани в корпоративната CRM стратегия
 • Научен ръководител
  доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев
 • Дата и час на защитата
  28.04.2022 / 14:00
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове

Мария Йосифова Тумбева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-4/ 12.10.2021

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Социално управление“

 Научно жури:

 Председател:

доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ, професионално направление –

3.7. Администрация и управление (становище);

Членове:

проф. д-р Димитър Христов Тенчев , ХТМУ, професионално направление – 3.8 Икономика (рецензия);

доц. д-р Христо Георгиев Сирашки, СА „Д. А. Ценов“, професионално направление –3.7 Администрация и управление (рецензия);

доц. д-р Александър Иванов Вълков,  УНСС, професионално направление - 3.7. Администрация и управление (становище);

доц. д-р Надя Иванова Маринова, НБУ, професионално направление – 3.7 Администрация и управление (становище).

 

 • Име на докторанта
  Мария Йосифова Тумбева
 • Тема на дисертацията
  Управление и развитие на таланти (по примера на международните компании в България).
 • Научен ръководител
  доц. д-р Димитър Панайотов
 • Дата и час на защитата
  18.11.2021 / 14:00
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове

Мартин Атанасов Зафиров

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-142/ 12.04.2021

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Социално управление“

 Научно жури:

 Председател:

Доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ, професионално направление –

3.7. Администрация и управление (становище);

Членове:

Проф. д-р Катя Иванова Владимирова , УНСС, професионално направление – 3.8 Икономика (становище);

Проф. д-р Галина Георгиева Куртева, Бургаски свободен университет, професионално направление –3.7 Администрация и управление (рецензия);

Проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев,  УНСС, професионално направление - 3.8. Икономика (рецензия);

Доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев, НБУ, професионално направление – 3.7 Администрация и управление (становище).

 • Име на докторанта
  Мартин Атанасов Зафиров
 • Тема на дисертацията
  Културни различия в развитието на човешкия капитал за транснационални компании
 • Научен ръководител
  доц. д-р Димитър Панайотов
 • Дата и час на защитата
  27.05.2021 / 13:00
 • Зала
  Виртуална класна стая, Мудъл, НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Ваня Иванова Банкова

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-273/ 27.08.2020

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Организация и управление на извънпроизводствената сфера“

 Научно жури:

 Председател:

Доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, НБУ, професионално направление –

3.7. Администрация и управление (становище).

Членове:

Проф. д-р Диана Илиева Копева , УНСС, професионално направление – 3.8. Икономика (рецензия);

Проф. д-р Димитър Николов Николов, Селскостопанска академия, професионално направление – 3.8. Икономика (рецензия);

Проф. д-р Галина Георгиева Куртева, Бургаски свободен университет, професионално направление - 3.7. Администрация и управление(становище);

Доц. д-р Иван Йочев Боевски, НБУ, професионално направление – 3.8. Икономика (становище);

 

 • Име на докторанта
  Ваня Иванова Банкова
 • Тема на дисертацията
  Характерни особености, функционални дисбаланси и потенциал за развитие на селските райони в Република България в контекста на членството в Европейския съюз
 • Научен ръководител
  доц. д-р Юлияна Гълъбинова
 • Дата и час на защитата
  29.09.2020 / 14:00
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Христо Чукурлиев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК- 340 от 13.07.2018 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Бизнес администрация“

 Научно жури:

 1. Проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев - НБУ, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (становище);
 2. Доц. д-р Венцислав Стефанов Джамбазов, НБУ, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (електронно обучение) (становище);
 3. Проф. д. ик.н. Камен Цветанов Каменов, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (рецензия);
 4. Проф. д-р Галина Георгиева Куртева, БСУ, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (рецензия);
 5. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (становище);

 

 • Име на докторанта
  Христо Василев Чукурлиев
 • Тема на дисертацията
  Управление на дистанционното обучение във висшето училище: форми, тенденции и перспективи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Венцислав Джамбазов
 • Научен консултант
  проф. д-р Людмил Георгиев
 • Дата и час на защитата
  25.09.2018 / 14:30
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Петър Алексиев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК- 133 от 22.01.2018 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“

 

Научно жури:

 1. Проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев - НБУ, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (рецензия)
 2. Проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски - НБУ, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (становище)
 3. Проф. д. ик.н. Христо Маринов Иванов, Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (рецензия)
 4. Проф. д. ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов, Технически университет, гр. София, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (становище)
 5. Доц. д-р Валентин Пенчев Василев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, професионално направление 3.7 Администрация и управление  (становище)
 • Име на докторанта
  Петър Алексиев Алексиев
 • Тема на дисертацията
  Организационни и административни проблеми при въвеждането на Е-управлението в Република България
 • Научен ръководител
  Проф. д-р Николай Арабаджийски
 • Дата и час на защитата
  02.03.2018 / 16:00
 • Зала
  НБУ, зала 214, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Екатерина Цветанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-96 от 04.12.2017 г. Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Бизвес администрация

 

Научно жури:

доц. д-р Иван Костов - НБУ, професионално направление 3.8 Икономика (становище)

доц. д-р Кристиян Хаджиев - НБУ, професионално направление 3.7 Администрация и управление (становище)

проф. д-р Мария Видолова, СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 3.8 Икономика (рецензия)

проф. д-р Емилия Миланова, УНСС, професионално направление 3.8 Икономика (рецензия)

проф. д-р Митко Димитров, ИИИ на БАН, професионално направление 3.8 Икономика (становище)

 • Име на докторанта
  Екатерина Руменова Цветанова
 • Тема на дисертацията
  Адаптиране модела на Altman за оценка на риска от фирмена несъстоятелност за българските условия
 • Научен ръководител
  доц. д-р Иван Костов
 • Дата и час на защитата
  30.01.2018 / 18:00
 • Зала
  20

Прикачени файлове - научен ръководител

Юлиана Хаджичонева
 • Име на докторанта
  Юлиана Божидарова Хаджичонева
 • Тема на дисертацията
  Конкурентоспособност и подобряване на средата за бизнес развитие
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ангел Георгиев
 • Дата и час на защитата
  19.11.2015 / 15:00
 • Зала
  Зала 20

Прикачени файлове - научен ръководител

Георги Текев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ № З-РК-19 от 08.10.2015 г.
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: 05.02.20 Социално управлениеНаучно жури:

• Проф. Богдан Богданов, д.ф.н., НБУ, 2.1 Филология (становище);
• Доц. д-р Кристиян Хаджиев, НБУ, 3.7 Администрация и управление (становище);
• Проф. Камен Каменов, д.ик.н., СА „Д. А. Ценов“, 3.7 Администрация и управление (рецензия);
• Проф. Асен Ковачев, д.ик.н., УНСС, 3.7 Администрация и управление (рецензия);
• Доц. д-р Христо Сирашки, СА „Д. А. Ценов“, 3.7 Администрация и управление (становище).

 • Име на докторанта
  Георги Събинов Текев
 • Тема на дисертацията
  Съвременни форми на организация и управление на университетската институция. Преходът към предприемаческо-мрежови университет
 • Научен ръководител
  проф. Богдан Богданов, д.ф.н.
 • Научен консултант
  проф. д-р Людмил Георгиев
 • Дата и час на защитата
  09.11.2015 / 15:00
 • Зала
  Зала 20

Прикачени файлове - научен ръководител

Теодора Ризова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“, заповед на Ректора на НБУ №357 от 8.05.2013 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Социално управление

 

Научно жури:


доц. д-р Михаил Михайлов, НБУ, 3.7 Администрация и управление (Социално управление), (становище)

доц. д-р Ангел Георгиев, НБУ, 3.8 Икономика (Организация и управление извън сферата на материалното производство), (становище)

проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС, 3.8 Икономика (Стратегически мениджмънт), (рецензия)

проф. д-р Йорданка Йовкова, УНСС, 3.8 Икономика (Икономика и управление на недвижимата собственост), (рецензия)

доц. д-р Иванка Янакиева, Институт по аграрна икономика, 3.8 Икономика (Икономика и управление), (рецензия)

 

 • Име на докторанта
  Теодора Ризова
 • Тема на дисертацията
  Управление и организация на използване на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм
 • Научен ръководител
  доц. д-р Иван Боевски
 • Дата и час на защитата
  27.06.2013 / 13:00
 • Зала
  Заседателната зала на Библиотеката

Прикачени файлове - научен ръководител

Иво Велинов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ със заповед на Ректора на НБУ №619/20.09.2013 г.

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Социално управление (управление на маркетинга)


Научно жури:


доц. д-р Димитър Панайотов, НБУ, 3.7 Администрация и управление (становище)
доц. д-р Кирил Радев, НБУ, 3.7 Администрация и управление) (рецензия)
проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС, 3.8 Икономика (Маркетинг) (становище)
доц. д-р Галина Младенова, УНСС, 3.8 Икономика (Маркетинг) (рецензия)
доц. д-р Христо Катранджиев, УНСС, 3.8 Икономика (Маркетинг) (становище)

 • Име на докторанта
  Иво Велинов
 • Тема на дисертацията
  Изследване на елементите на визуалния мърчандайзинг в интернет среда
 • Научен ръководител
  доц. д-р Христо Катранджиев
 • Дата и час на защитата
  19.01.2013 / 14:40
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Дима Стефанова Карова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 


Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

 

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

 

 Научното жури, назначено със Заповед на Ректора на НБУ № 3-РК-166/10.03.2015 г., е в състав:

 

Проф. д-р Людмил Георгиев – НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление
Проф. д-р Николай Арабаджийски – НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление – научен ръководител
Проф. Христо Иванов, д.н. – ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, професионално направление 3.7. Администрация и управление
Проф. д-р Йордан Ботев – СУ „Св.Климент Охридски“ – София, професионално направление 3.7. Администрация и управление
Доц. д-р Валентин Василев – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

 

 • Име на докторанта
  Дима Стефанова Карова, F 37848
 • Тема на дисертацията
  Съвременни насоки за организация и управление на системата за ефективен допинг контрол и превенция в Република България
 • Научен ръководител
  проф. д-р Николай Арабаджийски
 • Дата и час на защитата
  28.05.2015 / 16:30
 • Зала
  зала 308, корпус 2

Прикачени файлове - научен ръководител