facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Архив на Годишник на департамент „Администрация и управление“

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Виктор Аврамов

Научни издания, Най-нови издания

Управление на виртуални екипи : Теория и методология

Управление на виртуални екипи : Теория и методология

Кристиян Хаджиев

Научни издания, Най-нови издания

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Теодора Ризова

Научни издания, Най-нови издания

Човешкият капитал в туризма

Човешкият капитал в туризма

Милена Караилиева

Преподаване чрез казуси : [Учебник]

Преподаване чрез казуси : [Учебник]

Людмил Георгиев

Научни издания

Регионална икономика

Регионална икономика

Людмил Георгиев

Регионални и общински несъответствия

Регионални и общински несъответствия

Людмил Георгиев

Научни издания

Стопанска история

Стопанска история

Нинел Нешева-Кьосева

Държавно и публично управление

Държавно и публично управление

Николай Арабаджийски

Въведение в туризма : [Учебник за ВУЗ]

Въведение в туризма : [Учебник за ВУЗ]

Ирена Емилова, Еленита Великова

Научни издания

Контролинг концепция : Учебник за ВУЗ

Контролинг концепция : Учебник за ВУЗ

Ваня Хаджиева

Научни издания

cover-godishnik2-01_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

korica-administraciq-i-upravlenie-01-01_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

korica-godishnik-2-2017_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

adm-i-upr-godishnik-t1-2016_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници