facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility

iso26000_184x250_fit_478b24840a

ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева и др.

Научни и учебни издания

ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility, Practices, Cases and Controversies

 Нинел Кьосева и др.

Editors: Idowu, Samuel O., Sitnikov, Catalina, Moratis, Lars (Eds.)  

 

Книгата предоставя подробно и балансирано въведение в стандарта ISO 26000 за социална отговорност (SR). Представя ключовите аспекти и най-спорните въпроси относно ISO 26000. Включва различни случаи и практически примери за прилагането на стандартаОбсъжда специфичните за държавите вариации и подходите им за сертифициране.

Springer, Switzerland