facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Щатни

проф. д-р Димитър Николов

проф. д-р Димитър Николов

проф. д-р Кристиян Хаджиев

проф. д-р Кристиян Хаджиев

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Николай Арабаджийски

проф. д-р Николай Арабаджийски

доц. д-р Албена Павлова

доц. д-р Албена Павлова

доц. д-р Виктор Аврамов

доц. д-р Виктор Аврамов

доц. д-р Георги Пеев

доц. д-р Георги Пеев

доц. д-р Димитър Панайотов

доц. д-р Димитър Панайотов

доц. д-р Ирена Емилова

доц. д-р Ирена Емилова

доц. д-р Кирил Радев

доц. д-р Кирил Радев

доц. д-р Мария Иванова

доц. д-р Мария Иванова

доц. д-р Милена Караилиева

доц. д-р Милена Караилиева