facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Хонорувани

доц. д-р Анета Маричова

доц. д-р Анета Маричова

доц. д-р Ботьо Захаринов

доц. д-р Ботьо Захаринов

доц. д-р Валентин Василев

доц. д-р Валентин Василев

доц. д-р Георги Георгиев

доц. д-р Георги Георгиев

доц. д-р Дарян Бойков

доц. д-р Дарян Бойков

доц. д-р Еленита Великова

доц. д-р Еленита Великова

доц. д-р Елмира Банчева

доц. д-р Елмира Банчева

доц. д-р Ирена Славова-Георгиева

доц. д-р Ирена Славова-Георгиева

доц. д-р Мария Николова

доц. д-р Мария Николова

доц. д-р Михаил Михайлов

доц. д-р Михаил Михайлов

доц. д-р Соня Алексиева

доц. д-р Соня Алексиева

доц. д-р Тонко Петков

доц. д-р Тонко Петков