facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Проект TUdi

header-t-udi_1050x399_crop_478b24840a

Transforming Unsustainable management of soils in key agricultural systems in EU and China. Developing an integrated platform of alternatives to reverse soil degradation.

 

Преобразуване на неустойчивото управление на почвите в ключови селскостопански системи в ЕС и Китай. Разработване на интегрирана платформа от алтернативи за обръщане на деградацията на почвата.

 

TUdi е проект, финансиран по Horizon 2020, който цели да развие, усъвършенства и популяризира стратегии за оздравяване на почвата в три основни селскостопански системи и типологии на фермите в Европа, Китай и Нова Зеландия. Проектът ще развие здравословни и продуктивни селскостопански екосистеми, което е сред най-предизвикателните цели на ООН за развитие за 2030 г., включително нулев глад, липса на бедност, действия в областта на климата и живот на сушата.

 

За да направи това, TUdi разчита на 15 изследователски институции и МСП от цял свят, както и на мрежа от 42 сътрудничещи организации на заинтересовани страни и 66 наблюдавани ферми, в които са проведени дългосрочни експерименти.

 

Нов български университет е част от проекта, представен от следния научно-изследователски екип – проф. д-р Димитър Николов, проф. д-р инж. Мартин Банов, проф. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Красимир Костенаров, гл. ас. д-р Екатерина Цветанова.

 

Тук можете да научите малко повече за проекта:

 

 

 

При нужда от повече информация, не се колебайте да посетите официалния сайт на проекта: https://tudi-project.org/ или да ни намерите в Twitter: https://twitter.com/Project_TUdi, и Facebook: www.facebook.com/TUdi-Project