facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Книги и монографии

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Виктор Аврамов

Научни издания, Най-нови издания

Управление на виртуални екипи : Теория и методология

Управление на виртуални екипи : Теория и методология

Кристиян Хаджиев

Научни издания, Най-нови издания

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Теодора Ризова

Научни издания, Най-нови издания

Човешкият капитал в туризма

Човешкият капитал в туризма

Милена Караилиева

Преподаване чрез казуси : [Учебник]

Преподаване чрез казуси : [Учебник]

Людмил Георгиев

Научни издания

Регионална икономика

Регионална икономика

Людмил Георгиев

Регионални и общински несъответствия

Регионални и общински несъответствия

Людмил Георгиев

Научни издания

Стопанска история

Стопанска история

Нинел Нешева-Кьосева

Държавно и публично управление

Държавно и публично управление

Николай Арабаджийски

Въведение в туризма : [Учебник за ВУЗ]

Въведение в туризма : [Учебник за ВУЗ]

Ирена Емилова, Еленита Великова

Научни издания

Контролинг концепция : Учебник за ВУЗ

Контролинг концепция : Учебник за ВУЗ

Ваня Хаджиева

Научни издания

liberaliziraniyat-pazar-v-avramov_126x181_fit_478b24840a

Либерализираният пазар на електрическа енергия

гл. ас. д-р Виктор Аврамов

Научни и учебни издания

img-1292_126x181_fit_478b24840a

Управление на виртуални екипи

доц. д-р Кристиян Хаджиев

Научни и учебни издания

225743-b_126x181_fit_478b24840a

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА В XXI ВЕК – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

Научни и учебни издания

cover-teodora-rizova-184x250-fit-478b24840a_126x181_fit_478b24840a

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Теодора Ризова

Научни и учебни издания

ninel-neeta_126x181_fit_478b24840a

Sustainability and Justness for Transforming the Water Utility Companies' Business Models in the Circular Economy

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева

Научни и учебни издания

the-influencers_126x181_fit_478b24840a

Modernization and Accountability in the Social Economy Sector

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева

Научни и учебни издания

screen-shot-2019-06-14-at-7-30-48_126x181_fit_478b24840a

Изграждане на имидж на туристически дестинации

доц. д-р Соня Алексиева, гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Научни и учебни издания

reklama-publichen-branding-korica_126x181_fit_478b24840a

Реклама, публичен брандинг, нормативна уредбa

доц. д-р Албена Павлова, Здравко Славчев

Научни и учебни издания

korica_126x181_fit_478b24840a

Управление на търговската дейност в малките и средните предприятия

доц. д-р инж. Кирил Радев

Научни и учебни издания

skm-654e18120615100-0001_126x181_fit_478b24840a

Човешкият капитал в туризма

гл. ас. д-р Милена Караилиева

Научни и учебни издания

iso26000_126x181_fit_478b24840a

ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева и др.

Научни и учебни издания

ir-safe-image_126x181_fit_478b24840a

Integrated Reporting

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева и др.

Научни и учебни издания

global-green-accounting-la-pas-bolivia_126x181_fit_478b24840a

Global Green Accounting_La Pas Bolivia

Научни и учебни издания

environmental-accounting-and-reporting-2017_126x181_fit_478b24840a

Environmental Accounting and Reporting 2017

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева и др.

Научни и учебни издания

org-povedenie_126x181_fit_478b24840a

Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие

доц. д-р Димитър Панайотов

Научни и учебни издания

jpg-2018_126x181_fit_478b24840a

Multidisciplinary Approaches, Parameters and Researching Instruments

Dimitar Aleksandrov Panayotov

Изследвания

upravlenie-na-kachestvoto_126x181_fit_478b24840a

Управление на качеството

доц. д-р инж. Кирил Радев

Научни и учебни издания

5-bulgaria-and-romania_126x181_fit_478b24840a

Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy

Мария Иванова, Юлиана Хаджичонева и Ангел Георгиев

Изследвания

women-s-choices-in-europe_126x181_fit_478b24840a

Women’s Choices in Europe

Elmira Bancheva and Mariya Ivanova

Изследвания

3-private-world_126x181_fit_478b24840a

Private world(s): Gender and informal learning of adults.

Elmira Bancheva and Mariya Ivanova

Изследвания

2-contemporary-issues-and-perspectives-on-gender-research-in-adult-education_126x181_fit_478b24840a

Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education

Mariya Ivanova and Aneta Dimitrova

Изследвания

1-considering-gender-in-adult-learning-and-in-academia_126x181_fit_478b24840a

Considering Gender in Adult Learning and in Academia : (in)visible act

Elmira Bancheva and Mariya Ivanova

Изследвания

specializirani-vidove-turizum-cover1_126x181_fit_478b24840a

Специализирани видове туризъм

Соня Алексиева, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева, Теодора Ризова

Научни и учебни издания

^3-b44364520-e9317-a35-c9-f9-c2003-b3-cd89-d4-e5381-e7547-c5928^pimgpsh-fullsize-distr_126x181_fit_478b24840a

Международен маркетинг

Надя Маринова

Научни и учебни издания

ttad_126x181_fit_478b24840a

Туроператорска и турагентска дейност

Ирена Емилова

Научни и учебни издания

pr_126x181_fit_478b24840a

Пъблик рилейшънс

Соня Алексиева

Научни и учебни издания

kontroling_126x181_fit_478b24840a

Контролинг концепция

Ваня Хаджиева

Научни и учебни издания

vavedenie-v-turizma_126x181_fit_478b24840a

Въведение в туризма

Ирена Емилова, Еленита Великова

Научни и учебни издания

liderstvoto_126x181_fit_478b24840a

Лидерството - време е за промени

Съставител и научен редактор:доц. д-р Димитър Панайотов

Сборници

ml_126x181_fit_478b24840a

Мениджмънт и лидерство

Под редакцията на доц. д-р Димитър Панайотов

Сборници

hrm_126x181_fit_478b24840a

Управление на човешките ресурси

Научни и учебни издания

eco-account_126x181_fit_478b24840a

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева

Научни и учебни издания

upr-na-proekti_126x181_fit_478b24840a

Управление на проекти за постигане на устойчиво развитие

доц. д-р Надя Маринова

Научни и учебни издания

kniga-ninel_126x181_fit_478b24840a

Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy

Ninel Nesheva-Kiosseva

Изследвания

9783319509167_126x181_fit_478b24840a

Environmental Accounting and Reporting Theory and Practice

Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel

Изследвания