facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Туроператорска и турагентска дейност

ttad_184x250_fit_478b24840a

Туроператорска и турагентска дейност

Ирена Емилова

Научни и учебни издания

Туроператорска и турагентска дейност

В учебника е представена въвеждаща информация за туристическите агенции. Специално внимание е обърнато на проектирането на туристически пакети. Направен е задълбочен анализ на икономическите параметри и реализацията на туристическите пътувания. Изяснени са въпросите, свързани с управлението на агентската дейност, добрите практики в туроператорската дейност, транспортната дейност.

Ирена Емилова е доцент, доктор по икономика (туризъм), директор на програмен съвет и ръководител на секция „Туризъм“ в департамент „Администрация и управление“. Нейните научни интереси и публикации са в областта на туроператорската и агентската дейност, туристическите пазари, развлекателната индустрия, икономиката на изживяванията, развитието на туризма в градовете.