facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Integrated Reporting

ir-safe-image_184x250_fit_478b24840a

Integrated Reporting

доц. д-р Нинел Нешева - Кьосева и др.

Научни и учебни издания

 

Integrated Reporting

Antecedents and Perspectives for Organizations and Stakeholders

Нинел Кьосева и др.

 

Editors: Idowu, Samuel O., Del Baldo, Mara (Eds.)  

 

Това е книга, която  критично изследва приложението и усвояването на интегрираната отчетност (IR) в организации и корпорации. Относително нова област на политика и практика, интегрираната отчетност бързо спечели значителна популярност от създаването си от Международния комитет за интегрирана отчетност през 2010 г. Книгата анализира резултатите и ползите, както и недостатъците на интегрираното отчитане. Тя предлага въведение в основите на Интегрираното отчитане и изчерпателен преглед на неговото използване чрез редица подробни казуси. На последно място са обсъдени перспективите за по-нататъшно развитие на счетоводството и отчитането на устойчивостта.

Издател Springer, Switzerland, Серия CSR, Sustainability, Ethics & Governance