facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Контролинг концепция

kontroling_184x250_fit_478b24840a

Контролинг концепция

Ваня Хаджиева

Научни и учебни издания

КОНТРОЛИНГ КОНЦЕПЦИЯ