ДепартаментАдминистрация и управление

Учебно-практически и изследователски звена

Учебно-тренировъчна фирма

 

Директор
доц. д-р  Кирил Радев
корпус 2, зала 102 А
e-mail: kgradev@nbu.bg

   
А. Изследователска дейност (проекти)
•    Проект „Учебно-тренировъчна фирма“: Създадени са три УТФ, в които научната теория по мениджмънт се обвързва с практическите аспекти и възможности,  приложени във виртуална среда.


Б. Учебно-практическа дейност
•    реализиране на обучение чрез практика;
•    организиране  и провеждане на практически курсове.Учебно-тренировъчна фирма Furniture Design


Учебно-тренировъчна фирма Global Tour Trans


Учебно-тренировъчна фирма Audite Finance Group


Учебно-тренировъчна фирма Zootopia

  

ПРОЕКТ УТФ 2015-2016

В резултат на подкрепата на Фонд "Учебни програми" към Бакалавърски факултет, съгласно Договор №9/06/11/2015 г. през академичната 2015/16 г. са осигурена финансови средства и административни условия за реализиране на Проект     "Учебно-тренировъчна фирма", в рамките на който ще бъдат обучени повече от 100 бр. студенти от бакалавърски програми "Бизнес администрация", "Финанси" и "Маркетинг" към департаменти "Бизнес администрация" и "Икономика".

 

 

Лаборатория за управление на рискове

 

Общ проект на департаментите „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Политически науки“, „Национална и международна сигурност“


Директор:
доц. д-р Иван Костов
корпус 2, офис 708
e-mail: riskmlab@nbu.bg

•    предотвратяване на политически и икономически рискове;
•    противодействие на кризи и заплахи;
•    комуникация в условия на кризи.

website: riskmanagementlab.com