facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 10 години магистърска програма „Бизнес комуникации“ и 25 години бакалавърска програма „Русистика /руски език, литература и култура/“

17.09.2021 г. – 22.09.2021 г.

Международен дом на учените „Жолио Кюри“, к.к. Св.Константин и Елена

Организатори:
департамент „Нова българистика“
департамент „Администрация и управление“
Съюз на учените в България

Модератори:
доц. д-р Татяна Фед,
доц. д-р Ирина Георгиева,
доц. д-р Иван Боевски,
доц. д-р Мария Нейкова,
гл.ас. д-р Христо Чукурлиев

Участници: преподаватели и студенти в програмите „Бизнес комуникации“ ДО и РО и „Русистика“ на департамент „Нова българистика“, български и чуждестранни учени

Програмата на конференцията предвижда обсъждане на актуални въпроси, свързани с модерните техники на преподаване, ролята на информационните технологии в научните изследвания, използването на ефективни ресурси за онлайн обучение и оценяване на знанията, споделяне на резултати от международни и университетски научни проекти с участието на преподаватели от НБУ, представяне на научната и дидактическата продукция на участниците в конференцията.

Официални езици на конференцията: български, руски и английски.

Форма на участие: научен доклад, презентация /до 20 минути/, участие в дискусиите, слушател.

Подаване на заявка за участие – до 1 август 2021 г. на имейлите: businesscon2021@nbu.bg, nharalampieva@nbu.bg.

Финансови условия:

Такса участие: 20 лв. за български участници, 20 евро за чуждестранни участници.

Възможност за участие присъствено и онлайн.

Банкови сметки

В лева  Банка: ОББ   IBAN:BG44UBBS78271010551907   BIC:UBBSBGSF

В евро  Райфайзенбанк  IBAN: BG43RZBB91551460052998   BIC: RZBBBGSF           

Основание за плащане: юбилейна конференция в НБУ «Бизнес комуникации, език, литература и култура“

 

Престой в Международния дом на учените
17.09.2021 г. – пристигане, 18-19.09.2021 г. – конференция, 22.09.2021 г. – заминаване.
Нощувка в двойна стая със закуска и вечеря – 35 лв., нощувка в единична стая със закуска и вечеря – 40 лв. Безплатно ползване на минерален басейн, възможност за процедури в спа комплекса на хотела срещу допълнително заплащане. След конференцията се предвижда издаване на сборник с импакт фактор.

Всички разходи, свързани с участието в конференцията (транспортни, дневни, престой в хотела и храна, визи) са за сметка на участниците в конференцията  или  изпращащата организация.

Членове на организационния комитет от чужбина: проф. д-р Алисия Пстига /Полша, Гдански университет/ - ръководител катедра „Русистика“ проф. д-р  Олга Иванова /Русия, Руски нов университет/ - декан на факултета по хуманитарни технологии проф. Гузел Курбангалеева, д.ф.н. /Русия, Башкирски държавен педагогически университет „М. Акмулла“/, ръководител направление „Българистика“ д-р Елена Кудинова /Русия, Московски държавен лингвистичен университет// - ръководител катедра „Английски език като втори чужд език“ Анна Фьодорова /Русия, Московски държавен лингвистичен университет/ - директор на българския културен център доц. д-р Зденка Недомова /Чехия, Остравски университет/ - ръководител катедра „Русистика“

 Програма

17.09.2021

 

Международна научно-практическа конференция
„Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

 


9, 10 и 11 юли 2021 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.“

 

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 
Работните панели на конференцията са:

• Дигитализация в бизнеса и обществото- идеи,  подходи и модели за развитие
• Мениджмънт, маркетинг, иновации и човешки капитал
• Секторни политики: туризъм и логистика (състояние и перспективи)

/Работни езици - български и английски/

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов - председател

Членове:
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д -р Людмила Мукова - Международно висше бизнес училище, София
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
гл. ас д-р Теодора Ризова- НБУ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р инж. Кирил Радев
гл. ас. д-р Теодора Ризова

В срок до 20.06.2021 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Срок за предаване на докладите – 30.07.2021 г.

Изисквания към докладите.
Заявка за участие.
Програма на конференцията.
 
 
 
 

 

 

 

01.07.2021

International Conference on Accounting and Finance Innovation

November 12-13, 2020, Aveiro, Portugal

 Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева е носителката на наградата "Най-добра студия" на  Международната конференцията по счетоводство и финансови иновации (International Conference on Accounting and Financial Innovations, 12-13 November 2020) за научното й изследване "Raw Water as Business Source of Water Utilities Companies in Integrated Reporting”.

Програма
Сертификат

 

12.11.2020

 

Международна практическа конференция

„Съвременните реалности – проблеми и перспективи“

27, 28 и 29 ноември 2020 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 

Работните панели на конференцията са:

 

 1. Социално-управленски практики;
 2. Икономически реалности;
 3. Глобалното общество;
 4. Дигитален свят;
 5. Бъдещето на туризма;
 6. Постерна сесия.

 

/Работни езици - български и английски/

 

 

Организационен и научен комитет:

 

1. Доц. д-р Ботьо Захаринов – Нов български университет – Председател на комитета

2. Проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие

3. Доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“

4. Доц. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“

5. Доц. д-р Артур Боркуч – Университет „Ян Кохановски“, Келце,Полша

6. Доц. д-р Надежда Димова – Нов български университет, София

7. Гл. ас. д-р Теодора Ризова – Нов български университет, София

8. Гл. ас. д-р Емил Калчев – Нов български университет, София

9. Гл. ас. д-р Ралица Димитрова – Нов български университет, София

10. Д-р Илиян Костов – зам.-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, София

11. Д-р Миглена Пейчинова ЦОРХВ, МЗХГ София

12. Проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,     Министерство на земеделието, храните и горите – София

13. Проф. д-р Благица Цекова – МИТ Университет, Скопие

14. Доц. д-р Иван Мичич – Университет УНИОН „Никола Тесла“ Белград, факултет Ниш, Р Сърбия

 

 

В срок до 05.11.2020 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма на конференцията.

 

 

 

 

27.10.2020


          Международна научно-практическа конференция
             „Глобални проблеми и регионални решения“

 

28 и 29 ноември 2019 година в град Скопие,  Република Северна Македония – залата на хотел Буш.

Организатори на конференцията са Нов български университет- София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие, МИТ Университет-Скопие и Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

Работните панели на конференцията са:

I. Икономика и мениджмънт;
II. Туризъм;
III. Храни и безопасност на храните;
IV. Опазване на околната среда;
V. Дигитални технологии;

Организационен и научен комитет:
1. доц. д-р Ботьо Захаринов- Нов български университет - председател на организационния комитет
2. проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт - Скопие
3. гл. ас. д-р  Теодора Ризова- Нов български университет, София
4. д-р Миглена Пейчинова – Център за оценка на риска по хранителната верига, София
5. д-р Снежана Тодорова - Център за оценка на риска по хранителната верига, София
6. Никола Савовски – Директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие
7. проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София
8. Зоран Атанасов – директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

В срок до 04.11.2019 г. очакваме  да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма 1, 2, 3, 4

22.11.2019

Заключителна научно – практическа конференция, посветена на Юбилейната 25 - годишнина от създаването на програмите по Бизнес администрация

(юни 2018 - юни 2019)

 

„Българската мечта – позитивната концепция“

11 юни 2019 год.
Нов български университет – София

Начало 10.00 ч.
Аудитория 310 "Проф. Петър Мутафчиев", Корпус 1

 

          ПОЧЕТЕН СЪВЕТ:


1. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
2. Проф.  Антони Славински – Председател на настоятелството на НБУ
3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
4. Проф. Антонио Матачена (Италия) – доктор хонорис кауза на НБУ
5. Проф. Ибрахим Шиту (Франция) – Национален институт за администрация
6. Проф. Гунар Праузе (Германия) – Център бизнес изследвания
7. Проф. Самуел Иодоу (Англия) - Global Corporate Governance Institute

 

С любезното съдействие на:


НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р Димитър Панайотов              

Организационен комитет, председатели и дискутанти в пленарна сесия и кръгли маси:

доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Кирил Радев, доц. д-р Нинел Кьосева, доц. д-р Ботьо Захаринов, доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева, гл. ас. д-р Теодора Ризова, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев, гл. ас. д-р Виктор Аврамов

Теми за дискусии (тематични направления – ТН):

 

 1. Национални приоритети и тенденции – геостратегически, регионален и локален контекст 
 2.  Ефективни управленски теоретико - приложни модели и подходи - интердисциплинарен, комплексен и многофакторен анализ 
 3.  Икономически, културни, политически и организационни параметри за възможна позитивна концепция
 4. Конкурентоспособност, туризъм, екологиякритерии за успешни практики

  

Юбилейното издание с публикациите ще е в рамките на електронна и хартиена версия на Лидерство, общество, стратегически визии Серия 2019 (1)/ Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2019 (1) – индексирано и реферирано в базата данни Central and Eastern European Online Library; по SCOPUS стандарт

 Технически секретар и организатори по ТН 1-4: К. Попова, ас. д-р Екатерина Цветанова, Цанко Донков - е-mail: bmechta1@nbu.bg, bmechta2@nbu.bg, bmechta3@nbu.bgbmechta4@nbu.bg

 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ

 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ "БЪЛГАРСКАТА МЕЧТА - ПОЗИТИВНАТА КОНЦЕПЦИЯ

 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме

03.05.2019 г

Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf)

02.06.2019 г.

Краен срок за превеждане на такса публикация

03.06.2019 г.

Регистрация на участниците

11.06.2019 г.

09:30 ч. - 10:00 ч.

Откриване на конференцията

11.06.2019 г.

10:00 ч.

Срок за отпечатване на изданието на конференцията

декември, 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
С РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯТА “БЪЛГАРСКАТА МЕЧТА – ПОЗИТИВНАТА КОНЦЕПЦИЯ“, 11 ЮНИ 2019 Г.  - НБУ, СРОКЪТ  ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 22 МАЙ 2019 Г.

Заявката за участие в Конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Указания за участниците.

Стандарти за оформление на докладите може да намерите тук.

Покани 1, 2, 3

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД

Брошури хотел „Festa“-1/2

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София, п.к. 1618

ул. “Монтевидео” № 21

Нов български университет,

департамент “Администрация и управление”

тел: 02/8110620

 

е-mail: bmechta1@nbu.bg, bmechta2@nbu.bg, bmechta3@nbu.bgbmechta4@nbu.bg

 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

Съдържание

МЕМОРАНДУМ НА РАЗВИТИЕТО

11.06.2019

Нов български университет,  департамент Администрация и управление, Магистърска програма „Бизнес администрация“, Магистърска програма „Управление и икономика на устойчивото развитие“, кооперирана за двойна диплома с Университет на Урбино, Италия и Национален студентски дом

Канят  младите учени с научни интереси в сферата на устойчивото развитие на първата “Катедра на младите учени: Академични традиции и иновации на границата на интегралното общество”, която ще се проведе на 5 и 6 април 2019 г. от 10.00 ч.в зала 20 на НБУ.

Регистрация- 9.00 ч.

Събитието е част от честванията на 25 годишнината на преподаването на бизнес науки в НБУ и част от инициативата на НСД „Отворен университет“.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Работен език- английски.

Заявки за участие се приемат до 15 Март 2019 г. чрез попълване и изпращане на приложения файл.
Представените работи да са придружени от кратко резюме до 500 думи на английски език. Същите ще бъдат отразени в електронните библиотечни ресурси на НБУ с цел защита на авторското право.

За справки и записвания: tnikolov@nbu.bg, kpopova@nbu.bg, тел. 02/8110620. 

 

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на Първата “Катедра на младите учени”, която ще се състои на 5 и 6 Април 2019 г. в НБУ.

Младите учени-магистри, докторанти и асистенти, които желаят да участват, ще имат възможността да представят свои разработки и научни идеи пред Международен научен съвет, от който ще получат съвети за по-нататъшната си работа върху тях.

В продължение е проектирано създаването на списание „Катедра на младите учени“ в чийто първи броеве ще бъдат публикувани най-впечатляващите изследвания.

Младите учени могат да представят изследванията си в следните формати:

 1. Пълно академично изследване – приблизителен обем 6000 думи
 2. Кратко академично изследване – приблизителен обем 2500 думи
 3. Резюме – приблизителен обем 1500 думи
 4. Идея в развитие – приблизителен обем 1500 думи

Регламент за представянето пред Международния научен съвет – до 10 минути, чрез PowerPoint презентация.

 • Такса за докторанти и магистри – няма;
 • Такса за асистенти – 100 лв.

Допълнителна информация за събитието може да се получи и на място в Нов български университет, кв. Овча купел, бул. Монтевидео 21, София 1618, Департамент „Бизнес администрация“ или по email kpopova@nbu.bg и тел. 02/8110620.

Международен научен съвет:

 • проф. Антонио Матачена – пожизнен професор на Университет на Болоня, доктор хонорис кауза на НБУ.
 • Акад. Иван Попчев, Българска академия на науките
 • Проф. Антони Славински, Нов български университет
 • Проф. Тонино Пенкарели-Университет на Урбино
 • Проф. Мария Габриела Балдарели, Университет на
 • Проф. Мара дел Балдо- Университет на Урбино
 • Проф. Енрико Супино, Университет на Болоня
 • Д-р Антониета Консентинo- Университет на Рим “Ла Сапиенца”
 • Д-р Анджело Презенца- Университет на Молизе

Организационен комитет:

 • Кристиян Хаджиев, ръководител на департамента Администрация и управление на НБУ
 • Димитър Панайотов, създател на Магистърска програма Бизнес администрация на НБУ
 • Нинел Кьосева, създател на магистърска програма Управление и икономика на устойчивото развитие, кооперирана с Университета на Урбино.
 • Надя Маринова
 • Георги Текев, изпълнителен директора на Нов български университет
 • Христиан Даскалов, директор на Националния студентски дом

Допълнителна информация за събитието може да се получи и на място в Нов български университет, кв. Овча купел, бул. Монтевидео 21, София 1618, Департамент „Администрация и управление“ или по email kpopova@nbu.bg и тел. 02/8110620.

 

05.04.2019

Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ  07.03.2019 г. Корпус 1, Аудитория 310 „Петър Мутафчиев“

Организатори:

Департамент „Администрация и управление“, НБУ
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на околната среда и водите
Университет по мениджмънт и информационни технологии- Македония

 

Департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет има удоволствието да Ви покани да участвате и представите доклад в Международната научно-практическа конференция на тема „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“, която ще се проведе на 7 март 2019 г. (четвъртък) от 9.40 часа в аудитория 310 „Петър Мутафчиев“, корпус 1 на Нов български университет – гр. София.

Целта на настоящата научна конференция е да се запознае аудиторията с новостите   относно безопасността и екологичността на храните и опаковките им, свързаните с това новости в законодателството; да се обменят и координират най-новите данни за производството, търговията и разпространението им в България и Европа. Да се обсъдят рисковете свързани с храните в туризмае,както и да се обменят идеи за безопасността на храненето в туристическите обекти.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А: Храни и опаковките им (аудитория „Петър Мутафчиев), корпус 1, НБУ)

Панел Б: Риск мениджмънт в туризма (зала 212, корпус 1, НБУ)

Изказвания към участниците в конференцията  Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути.  Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN.  Не се заплаща такса за участие.

Срокове:  За заявяване на участие – 15.02.2019 г.  За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 12.03.2019 г.  За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма (заявка) по електронен път до 15.02.2019 г. на e-mail : trizova@nbu.bg или conf2019nbu@abv.bg

 

Приложение 1: Регистрационна форма (заявка)

Приложение 2: Изисквания към докладите

ПРОГРАМА

Афиш

Организационен и научен комитет:

 1. проф. Георги Георгиев двмн- Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите
 2. проф. д-р Маријан Стевановс – Ректор на Университет по мениджмънт и информационни технологии- Македония
 3. доц. д-р Кристиян Хаджиев- Ръководител на департамент „Администрация и управление“
 4. доц. д-р Ботьо Захаринов- НБУ
 5. доц. д-р Ангел Георгиев- НБУ
 6. доц. д-р Надя Маринова- НБУ
 7. гл. ас д-р Теодора Ризова- НБУ
 8. д-р инж. Снежана Тодорова- главен експерт на Дирекция “Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ
 9. д-р Миглена Пейчинова- началник отдел „Административно – правно обслужване на човешките ресурси при ЦОРХВ

 

 

07.03.2019