facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Архив на Годишник на департамент „Публична администрация“

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Либерализираният пазар на електрическа енергия

Виктор Аврамов

Научни издания, Най-нови издания

Управление на виртуални екипи : Теория и методология

Управление на виртуални екипи : Теория и методология

Кристиян Хаджиев

Научни издания, Най-нови издания

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Теодора Ризова

Научни издания, Най-нови издания

Човешкият капитал в туризма

Човешкият капитал в туризма

Милена Караилиева

Преподаване чрез казуси : [Учебник]

Преподаване чрез казуси : [Учебник]

Людмил Георгиев

Научни издания

Регионална икономика

Регионална икономика

Людмил Георгиев

Регионални и общински несъответствия

Регионални и общински несъответствия

Людмил Георгиев

Научни издания

Стопанска история

Стопанска история

Нинел Нешева-Кьосева

Държавно и публично управление

Държавно и публично управление

Николай Арабаджийски

Въведение в туризма : [Учебник за ВУЗ]

Въведение в туризма : [Учебник за ВУЗ]

Ирена Емилова, Еленита Великова

Научни издания

Контролинг концепция : Учебник за ВУЗ

Контролинг концепция : Учебник за ВУЗ

Ваня Хаджиева

Научни издания