facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Интегрирано управление в туристическите комплекси

cover-teodora-rizova-184x250-fit-478b24840a_184x250_fit_478b24840a

Интегрирано управление в туристическите комплекси

Теодора Ризова

Научни и учебни издания

 

Д-р Теодора Ризова е главен асистент в департамент „Администрация и управление“ (направление „Туризъм“) на Нов български университет. През 2013 г. е отличена със „Златен приз“ за висок професионализъм в обучението на кадрите в туризма в България. Автор е на многобройни публикации, посветени на балнео-, СПА и уелнес туризма, участник в международни и национални конференции, свързани с проблемите на управлението  на туризма. Член е на научни редакционни колегии на Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (Полша) и Hochschule Heilbronn (Германия). Научните ѝ  интереси обхващат областта на мениджмънта на хотелиерството, регулацията и стандартизацията на туристическите дейности.

 

Монографията „Интегрирано управление в туристическите комплекси“ повдига актуалната тема за управлението на съвременния туризъм в туристическите комплекси в България, разглеждани като основа за постигане на устойчивост на туризма в регионален и национален план. Системният характер на туристическите комплекси, отличаващ се с наличието на определен тип прави и обратни връзки между подсистемите, предполага устойчивост, способност за еволюция, самоорганизация и „надеждност“. Във връзка с това книгата разработва концетуален модел за изследване на ефективността на управлението в туристическите комплекси – т.нар. интегриран модел на управление, създаващ преки условия за развитие на регионалната икономика.