facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Мениджмънт и лидерство

ml_184x250_fit_478b24840a

Мениджмънт и лидерство

Под редакцията на доц. д-р Димитър Панайотов

Сборници

 МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО

 /КУРСОВЕ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КЪМ МП БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ/

 

На нашите студенти,

на тези, които продължават да се удивляват на звездите и да мечтаят,

които знаят максимата “Нищо велико не е било постигнато без ентусиазъм”,

но и необходимостта да търсят смисъла в предизвикателството –

да променят света и да оставят следа,

като постоянно откриват вдъхновяващи и озаряващи истини…

  

Автори:

акад. проф. Иван Попчев, Глава 5

проф. Катя Владимирова, Глава 6

доц. д-р Димитър Панайотов – съставител и научен редактор, Глава 1, 7, 9, 10

доц.д-р Нако Стефанов – Глава 2

доц. д-р Руслан Пенчев – Глава 4

доц. д-р Валентина Драмалиева – Глава 8

д-р Кристиян Хаджиев – Глава 3, 4

д-р Надя Маринова – Глава 4

 

В книгата “Мениджмънт и лидерство” читателите ще се запознаят със съвременните концепции и подходи, които са залегнали в модерните стандарти за курсове и програми по Бизнес администрация, еквивалентни на МВА-програми с подобна концентрация или специализация. Авторите, включени в разработването на отделните теми, прилагат интердисциплинарност и комплексност в анализа, разнообразие от методи за приложение в бизнес обучението, реални ситуации на водещи компании, като повечето от предложените знания могат да играят и ролята на тренинг или самостоятелна подготовка при формирането на инструменти и техники за приложение в практиката, с творчески решения и измерения на лидерството при осъществяване на успешни проекти за ефективна управленска дейност.

Книгата е предназначена за мениджъри, бизнес предприемачи, преподаватели, изследователи и студенти в областта на Бизнес администрацията, специализациите по мениджмънт и лидерство, както за специалисти и експерти от различните нива на управленската практика.

 Рецензенти:

Проф. Камен Каменов

           Проф. Константин Габровски

  

 

Мениджмънт и лидерство”, НБУ, 2008

Съставител и обща редакция – Димитър Панайотов

 

Книгата интегрира методологията и методиката на разглежданите проблеми, като следва класическата линия, образци и подходи за изданията на МВА програми /Master of Business Administration/ - своеобразна форма на съчетаване на научно изследване и неговата ориентация за преподавателски и приложни цели.

 

Представена е оригинална структура на изложение, която акцентира върху измеренията на новата парадигма в мениджмънта и лидерството, обобщенията на най-новите постижения от науката за управление на корпорацията, стратегиите за организационна промяна в бизнеса, управлението на проекти, риск мениджмънта, управлението на човешките ресурси и организационното проектиране, кроскултурния мениджмънт и организационното поведение, бизнес етиката, медиацията и воденето на преговори.

 

Предлагат се аргументи за комплексния и интердисциплинарния характер на знанието, разнообразието от гледни точки, данни от изследвания и подходи за проучвания, реални ситуации от водещи компании, като основа за движение на идеи и творчески решения за успешни проекти в бизнес администрацията, в контекста на българската управленска практика.

 Съдържание