ДепартаментАдминистрация и управление

Преподаватели

гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

ас. Мария Тумбева

ас. Мария Тумбева

преп. Десислава Илиева

преп. Десислава Илиева

преп. Здравка Банчева

преп. Здравка Банчева

преп. Нериман Емин-Хасанова

преп. Нериман Емин-Хасанова

преп. Нина Хаджимихайлова

преп. Нина Хаджимихайлова

преп. Радостина Георгиева

преп. Радостина Георгиева

преп. Славянка Стамова

преп. Славянка Стамова

проф. д-р Димитър Николов

проф. д-р Димитър Николов

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Николай Арабаджийски

проф. д-р Николай Арабаджийски