facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Владимир Стамов

Владимир СтамовДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: stamov.chefsgroup@gmail.com

Приемно време: -Професионална автобиография:

Владимир Стамов е преподавател-професионалист, в департамент „Администрация и управление“, води специализирани курсове по кухня и кулинарни техники - 1 и 2 част, съвременни кулинарни технологии, иновации в гастрономическите ресторанти на български и френски език, както и по основни кулинарни техники в подготвителен модул на магистърската програма -„Управление на луксозното хотелиерство” в направление „Туризъм”.
Той е специализирал кулинарни техники и френска кулинария във Франция и е един от водещите кулинари – новатори в българското ресторантьорство. Поддържа връзки и контакти с известни френски специалисти от тази област и подготвя студентите като професионално висококвалифицирани специалисти за сектор - хотелиерство и ресторантьорство.