facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

преп. Радостина Георгиева

преп. Радостина ГеоргиеваДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: ralexandrova@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Радостина Георгиева Георгиева е преподавател в департамент ”Администрация и управление”, БП ”Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството ” и МП” Управление на луксозното хотелиерство”. Завършила е специалност „ Руска филология” и втора специалност „Бизнес и управление ” във Великотърновския университет” Св.св. Кирил и Методий”. Има специализация по руски език в Институт русского языка имени А.С. Пушкина в Москва. Магистър на НБУ "Управление на луксозното хотелиерство ". Работила е като учител по руски език в СОУ – горен курс и представител на туристически фирми през летните сезони. От 2005 година е редовен преподавател в структурите на Нов български университет. Води курсове по руски език- първи и втори чужд език, професионална терминология- руски език, специализиран първи и втори чужд език- руски , управление на човешките ресурси , маркетингова стратегия на туристическото предприятие / разработване на курсова работа/, микро и макроикономика и др.
Участвала в международни научни конференции и международни туристически форуми.


Публикации: