facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

преп. Георги Рашев

преп. Георги РашевДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0885 853 800

E-mail: grashev@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Образование:Висше-специалност Френска филология на Великотърновския Университет „Кирил и Методий”.
Професионален опит като организатор на туристическа дейност във ВС ”Русалка” - „Клуб Мед” Франция, Изпълнителен Директор на ВК ”Русалка” АД, Управител на „Дионисополис” АД гр. Балчик, Главен специалист по туристическа дейност в Областна Администрация на Област Добрич, Инспектор-Ръководител в ДЗИ-Каварна.
Работил като преподавател по френски език в различни частни учебни заведения в горен курс на средно-образователни училища от 1981 год. до 1994 год., участва в разработването и въвеждането на френската програма в Холандския Колеж по туризъм-Албена през 1997 год., преподава френски език в Алианс Франсез и Нов Български Университет от 2006 год. до настоящия момент.


Публикации: