ДепартаментАдминистрация и управление

гл. ас. д-р Милена Караджова

гл. ас. д-р Милена КараджоваДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: mkaradjova@nbu.bg

Приемно време: Вторник 13:15-14:30 212 II Корпус,Сряда 13:30-16:15 212 II Корпус