facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

д-р Росица Цанкова

д-р Росица ЦанковаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: rtsankova_nbu@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ЦАНКОВА РОСИЦА ВЪЛЧЕВА

Телефон +359876230320

E-mail rtsankova_nbu@abv.bg


Националност Българска

Дата на раждане 23.03.1954 Г.


ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 03.05.1978-03.05.1979 28.06.1979- 2009 г. и понастоящем
• Име и адрес на работодателя Софийски градски съд Софийска адвокатска колегия
• Вид на дейността или сферата на работа Съдебна Съдебна
• Заемана длъжност Стажант-съдия Адвокат
• Основни дейности и отговорности


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1968-1973 1973-1977
• Име и вид на обучаващата или образователната организация 91 Гимназия с преподаване на немски език СДУ „Климент Охридски”,Юридически
Факултет
• Основни предмети/застъпени професионални умения
• Наименование на придобитата квалификация Юрист
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Средно образование Висше образование-магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.


МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
НЕМСКИ,РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ


• Умения за четене [Определете нива: отлично Немски, добро -РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ основно]
• Умения за писане [Определете нива: отлично Немски, добро -РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ основно]
• Умения за разговор
[Определете нива: отлично Немски, добро -РУСКИ,ГРЪЦКИ,АНГЛИЙСКИ, основно]

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. ЕКИПНА РАБОТА В НБУ В ДЕПАРТАМЕНТ „ИКОНОМИКА И БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ” В КУРСОВЕ „БИЗНЕС ПРАВО І”,”БИЗНЕС ПРАВО ІІ”,”БИЗНЕС ПРАВО ІІІ” С ПРОФ.Р. ТАШЕВ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. НЕ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Работа с компютър

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и др. НЕ

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати по-горе. НЕ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ КАТО АДВОКАТ В СФЕРАТА НА ГРАЖДАНСКОТО,ТЪРГОВСКОТО СЕМЕЙНОТО,НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО ,НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ И ДР.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:
В НБУ-1996-2010 Г. „ОСНОВИ НА ПРАВОТО”,”ПРАВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ”,”РЕКЛАМА И ПРАВО”,”АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА”,”ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ””БИЗНЕС ПРАВО” І,ІІ,ІІІ ЧАСТ
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ „АДАМ СМИТ” -1996-2009
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БИЗНЕС И ФИНАНСИ”-2008
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”-2009


Публикации: