facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

проф. Камен Каменов, д.н.

проф. Камен Каменов, д.н.

Камен Каменов е професор и доктор на икономическите науки в областта на изследването на социалните системи, учен с високи постижения и изключителен принос към развитието на научните изследвания в департамент „Администрация и управление“- НБУ. Професионалните му интереси са свързани с проблемите на човешкия фактор и неговата реализация в социалните системи, по-конкретно поведенческите аспекти. В тази връзка са и монографиите му – „Поведение в управлението“, „Управленски процес и екипната дейност“, „Криза и устойчиво развитие (поведенчески аспекти)“ и др.

Общият брой на научните му публикации, учебници и учебни помагала е над 300.

Проф. Каменов е признат учен на европейско ниво и намира място в класацията „ТОП 100 на най-добрите европейски учени“ на Кеймбридж. Включен е в световния алманах „Кой кой е?” за 2011 г. за най-успелите хора в света, както и в първото издание на енциклопедията „Бележити българи на съвременна България”, в което са представени над 260 личности и институции.