facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

проф. Асен Ковачев, д.н.

проф. Асен Ковачев, д.н.

AСЕН КОВАЧЕВ е професор и доктор на икономическите науки в областта на преструктурирането и развитието на икономиката, управленските политики, стратегическото и устойчивото развитие. Дългогодишен преподавател в програмите към департамент „Администрация и управление“ в НБУ, с изключителен принос към развитието на научните изследвания в същия департамент.

Автор на десетки изследвания и книги, сред които „Управление на националното развитие”, „Управление на националната икономика”, „Бизнессреда”, „Интегративните ефекти – липсващите балансиращи съставки на управленските решения” и др.