facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

web-artmanagement_678x410_crop_478b24840a
18.09.2023 10:00

Втора кръгла маса „Артмениджмънт в НБУ – от семейно изкуство до авангард“

Корпус 1, зала 409Организатор:
департамент „Администрация и управление“, секция публична администрацияДискутант:
гл. ас. д-р Милена Караджова

Участници:
Преподаватели в МП „Артмениджмънт“, експерти в областта на управлението на държавни и частни културни институции, артисти, алумни на програмата


Срещата има за цел да открои съвременните тенденции в обучението, предлагано от академичните програми в областта на артмениджмънта, както в България, така и в международен контекст и въз основа на разнопосочен анализ да бъдат затвърдени силните страни на развиваната в НБУ програма и коригирани съществуващи дефицити.