facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

erasmus_678x410_crop_478b24840a
02.06.2016 13:00

Семинар за представяне на резултатите от преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ на преподаватели от департамент „Администрация и управление“, направление „Публична администрация“

Корпус 2, зала 401

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
доц. д-р Мария Николова, гл. ас. д-р Милена Караджова, Еразъм офис в НБУ

Тема:
Резултати и ползи от преподавателска мобилност, осъществена по договори с департамент „Администрация и управление“

Участници:
ореподаватели от департаментите, студенти, докторанти.

Предоставя на участниците възможност да се запознаят с добри практики в партньорски европейски университети.
Лекторите са активни участници в срещи и организиране на лекции при посещение на преподаватели от партньорски университети.