facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

buchcover_678x410_crop_478b24840a
06.10.2023 13:00

Публична академична лекция на Райнер Цителман

В защита на капитализма. (Развенчаване на митовете)

Корпус 2, зала 110А


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“


Лектор:
Райнер Цителман


Модератор:
доц. д-р Красен Станчев


Участници:
студенти от бакалавърски програми „Управление на бизнеса и предприемачество“, „Маркетинг“, „Финанси“


Райнер Цителман проучва десетте най-разпространени обвинения (опорни точки) срещу капитализма – води до глад и бедност, до задълбочаващо се неравенство, до излишно потребителство, до разрушаване на околната среда, до климатични промени, до войни... Капитализмът, твърдят неговите критици, поставя печалбите над човечеството, създава доминиращи монополи, подкопава демокрацията.

Цителман разглежда подробно всяко от тези твърдения и разкрива значимите грешки в него. Предлага контрааргументи, като ги обосновава с изобилни исторически свидетелства и неопровержими факти, доказващи, че не капитализмът се е провалил: провалили са се антикапиталистическите експерименти, които се правят вече цял век. 

 

Цителман изследва тезите за естеството на капитализма, които битуват в Европа, САЩ, Латинска Америка и Азия. Проучването се основава на анализ, специално поръчан от Ipsos MORI за 32 държави, чиито резултати се публикуват за първи път. Изследването се базира на исторически реконструкции от Фернан Бродел (известния историк и родоначалник на френската историческа школа Анали) до Джан Уейн (от Пекинския университет и Гуанхуа Скул ъф Мениджмънт).

 

Цителман провежда и самостоятелно, не-омнибусно, с един и същи въпросник и една и съща немска социологическа агенция допитване за обществените вярвания (митовете) в 32 страни от Америка, Европа и Азия, включително България.

Резултатите за България са изключително интересни, макар и в не малка степен да съвпадат с последното Европейско изследване на ценностите на проф. Георги Фотев от 2018 година, с тази разлика, че теренът е от края на миналата година.