facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
07.06.2016 10:00

Научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации“ (иновации – институции – бизнес)

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“ и 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ (13.00 -18.00 часа)

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Тематични направления:
1. Стратегическо мислене и иновации
2. Институции, организационна и бизнес среда

1. Изказвания в пленарна сесия на участниците от Почетния съвет на конференцията:
проф. Богдан Богданов, д.н. – Почетен президент на НБУ;
проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ;
д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ;
проф. д-р Людмил Георгиев – Зам.- ректор по НИД, НБУ;
д-р Божидар Данев – Изпълнителен председател на БСК ;
академик Иван Попчев – национален експерт по стратегии и управление на риска;
проф. Асен Ковачев, д.н. – национален експерт по стратегии и управленски науки;
доц. д-р Ангел Георгиев – стратегии и иновации;
доц. д-р Михаил Михайлов -– стратегическо управление;
Любомир Цеков – генерален директор на Банксервиз;
Петър Иванов – генерален директор на CISCO, както и специално поканени гости от икономическата, политическата, социалната, управленската сфера и бизнеса.

Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления

Основен фокус на пленарна сесия:

Определяне на водещите тези на конференцията – тенденции, подходи и възможни алтернативи на съвременното ни развитие; теоретико-приложни сравнителни анализи, проучвания и презентации на посочените представители от поканените университети, организации, компании, институти и агенции.

Тематично направление 1:
Стратегическо мислене и иновации

Основен фокус:
Предлагане на концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели; Извеждане на национални приоритети и тенденции в глобален, регионален и локален контекст – икономически, политически, културни и психологически измерения.

Тематично направление 2: 
Институции, организационна и бизнес среда

Основен фокус:
Предлагане на възможни управленски решения за тяхното ефективно взаимодействие, взаимно влияние, както и на необходимите стимули, критерии за конкурентоспособност в администрацията, бизнеса и туризма.