facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
02.11.2023 18:00

Междудепартаментен семинар „Културните трансформации като предизвикателство пред съвременния свят“

Заседателна зала на библиотекатаОрганизатори:
департамент „Администрация и управление“
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика


Водещ:
доц. д-р Теодора Ризова

Модератори:
доц. д-р Теодора Ризова
гл. ас д-р Милка Хаджикотева


Участници:
студенти от БП Управление на туризма-РО и ДО и МП Мениджмънт на туристическия бизнес-РО, преподаватели от департамент „Администрация и управление“ и Изследователски  център за компютърна и приложна лингвистика


Отчитане на изследователската  дейност и участие на преподаватели от НБУ в конгрес „Един свят – много култури“ и международна интердисциплинарна конференция „Културните трансформации като предизвикателство пред съвременния свят“ с подкрепа  за финансиране на проект от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Доц. д-р Теодора Ризова участник в Конгрес „Един свят- много култури“ в Академия Куявско Поморска – Полша

Гл. ас д-р Милка Хаджикотева - участник в Конгрес „Един свят - много култури“ в Академия Куявско Поморска – Полша