facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

1333525_678x410_crop_478b24840a
28.09.2023 11:00

Междудепартаментен семинар „ERACON 2023 (платформа за обмен на иновативни образователни методи) – възможности и ползи за НБУ“

Корпус 2, зала 405


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектор:
гл. ас. д-р Мариана Димитрова


Модератор:
доц. д-р Мария Александрова ИвановаУчастници:
студенти и преподаватели на НБУСъбитието дава възможност на участниците в семинара да се запознаят с целите и постигнатите резултати по проект „Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в Международен конгрес ERACON 2023 (платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението) в Университета „Тор Вергата“ в Рим, Италия,  26-30 юни 2023г.“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ. Ще бъдат представени резултатите от изследователската дейност, изводите от дискусията с академичната общност и работните срещи с представителите на 291 университета.


Доц. д-р Мария Александрова Иванова, преподавател към  департамент „Администрация и управление“ с дългогодишен опит като академичен преподавател и изследовател в областите организационно развитие, управление на човешки капитал и институционални аспекти на висшето образование в България и европейското образователно пространство.

Гл. ас. д-р Мариана Димитрова, научни интереси в областта на управлението на човешките ресурси, пазара на труда, гъвкавите форми на заетост, европейските политики по заетост. Преподава курсове в областите кариерно развитие в публичния сектор, управление на човешките ресурси, обучение и развитие, европейски политики по заетост, етика и корпоративна социална отговорност и др.