facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc0354-copy_678x410_crop_478b24840a
06.06.2016 16:00

Лекция „Как да подготвим успешни бакалавърски и магистърски тези?“

Корпус 1, зала 305

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектори:
доц. д-р Кирил Радев,
доц. д-р Соня Алексиева

Участници:
студенти от МП „Бизнес администрация“, МП „Културен туризъм“, БП „Туризъм“ и др.

Лекцията ще представи основните стъпки, свързани с подготовка и написване на бакалавърски и магистърски тези. Със студентите ще се дискутират основни въпроси, както и най-често допускани грешки, свързани с подготовката на съдържанието на тезата, анализирането на ключовата тема и нейното аргументиране, подбор на необходимите източници, различните начини на тяхното цитиране и др. Ще бъде отделено внимание, както на изготвянето на презентация за защита, така и на техническото оформление на дипломната работа и включването в нея на графики, таблици, илюстрации и др.