facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

pexels-michael-burrows-7147720_678x410_crop_478b24840a
12.10.2023 09:00

Интегриран пътуващ семинар и учебна практика

Анализ на ресурсния потенциал и оценка на конкурентоспособността на туристически район „Родопи“

Маршрут: София (НБУ)–Велинград–яз. Въча–яз. Батак, Чигов Чарк–яз. Доспат -Девин–яз. Цанков камък–Смолянски езера–яз. Кърджали, с. Главатарци–Кърджали, Перперикон–Асеновград–Бачково–Чудните мостове–София (НБУ)Ръководител проект:
доц. д-р Милена КараилиеваУчастници:
Студенти:
БП „Управление на туризма“ V семестър
БП „Туризъм“ I семестърПровеждането на пътуващия семинар и учебната практика в извънаудиторна среда акцентира върху практико-приложните аспекти на програмата и предоставя възможност за конкретна ангажираност на студентите от I курс в учебния процес и тяхното мотивиране за бъдещото им развитие в НБУ и реализация в туристическата индустрия, проучвайки добрите практики в туризма на регионално развитие на равнище - туристически район) и микро равнище (хотелиерска и ресторантьорска).

    Познавателният и рекреационен ефект от пътуващия семинар, наситен с опознаване на богатото природно и културно наследство на туристически район „Родопи“ - обект на изследване и провждане на учебната практика чрез проучване и сравняване на данни и факти от туризма по определени критерии и показатели за оценка на конкурентоспособоността за съответната туристическа дейност ще доведе до трайно повишаване на туристическата култура на студентите и образователното равнище във връзка с изучаваните  курсове курсове – „Туристически ресурси“ и  „Конкурентоспособност на туристическия продукт“.