facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc0160-copy_678x410_crop_478b24840a
12.05.2016 18:00

Семинар „Консултантският бизнес в туризма – перспективи за развитие в България“

Корпус 2, зала 115

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
Константин Занков, управител на консултантска компания „Travel Mind“

Модератор:
ас. д-р Маргарита Мишева

Участници:
студенти в курс MBAM665 „Управление на консултантския бизнес в туризма“, МП „Управление на туризма“

Лекцията ще бъде фокусирана върху мястото на консултанта по отношение на удовлетворяване на нуждите и възможностите на туристическият бизнес в България и по света, съобразно динамично развиващите се потребители, новите технологии и глобалното направление на бизнеса. Ще бъде разгледана структурата на съвременната консултантска компания, нейният комуникационен микс, както и добри практики от опита ѝ.

Събитието ще бъде практически насочено и ще даде възможност на участниците да разгледат процесите през погледа, както на туристическия предприемач, така и на консултанта.

Константин Занков има опит в управлението на различни направления в туристическия сектор, между които туристически агенции, хотели, заведения за хранене и развлечения, софтуерни компании, неправителствени организации. Завършва бакалавърска степен „Туризъм“ и магистърска степен „Бизнес администрация“. Специализира своята дейност в маркетинг управление. Допълнителна квалификация придобива по време на различни обучения и специализации в България, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Румъния, Сърбия, Хърватия, Турция. Основател е на компанията Travel Mind, която предоставя консултантски услуги на туристически компании, работещи в България, Хърватия и САЩ. Професионалните му интереси са свързани основно с маркетинг, технологии и иновации в туристическия сектор.