facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

2588958_678x410_crop_478b24840a
17.04.2024 14:40

Семинар „Как се извършва мултикритериен анализ ?“

Корпус 1, зала 210


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектор:
Д-р Роман Ваврек


Модератор:
гл. ас. д-р Мариана Димитрова


Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Администрация и управление“, студенти от всички програми в НБУ, които проявяват интерес към темата


Семинарът ще бъде проведен на английски език и има за цел да запознае студентите с мултикритерийния анализ. Ще бъдат разгледани:

  1. Основните термини, дефиниции и процедури за вземане на решение;
  2. Анализ, базиран на критерии;
  3. Анализ, базиран на повече от един критерий;
  4. Практическото приложение на мултикритерийния анализ.

 

Д-р Роман Ваврек преподава в Техническия университет Острава, гр. Острава, Република Чехия в департамент „Публична икономика“.