ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

admin_678x410_crop_478b24840a
19.06.2017 14:00

Ролята на учебно-тренировъчните форми на обучение във висшето образование по предприемачество и мениджмънт

Представяне на научно-практически и изследователски проект „Учебно-тренировъчна фирма“

Център за книгата - книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р инж. Кирил Радев

Модератори:
доц. д-р инж. Кирил Радев
гл. ас. д-р Теодора Ризова
гл. ас. д-р Мария Иванова

Участници:
проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ
проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
Дария Маврудиева – директор на Център на учебно-тренировъчните фирми при МОН
Ирина Добриянова – главен експерт при Център на учебно-тренировъчните фирми при МОН
Преподаватели и студенти от департамент „Администрация и управление“ и департамент „Икономика“

Събитието е уникално по своя характер, защото на него ще бъдат представени резултатите от петгодишната дейност и визията за бъдещото развитие на сформираното в НБУ, първо и единствено в рамките на висшето образование в Р България учебно-тренировъчно и изследователско звено в областта на обучението по предприемачество и мениджмънт.