facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

1333613-copy_678x410_crop_478b24840a
15.04.2024 09:40

Междудепартаментен семинар „Публичен сектор и публични финанси в Чешката република“

Public sector and public finance in the Czech republic

Корпус 1, зала 217Организатори:
департамент„Икономика“
департамент „Администрация и управление“


Водещ:
Д-р Иржи Бечица


Модератори:
доц. д-р Ирена Николова
гл. ас. д-р Мариана Димитрова


Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Икономика“ и департамент „Администрация и управление“, студенти от всички програми в НБУ, които проявяват интерес към темата


Семинарът ще бъде проведен на английски език и има за цел да запознае студентите с дефиниции и терминология в областта на публичните финанси.  Ще бъдат представени публичните финанси в Чешката република, фискалният федерализъм в условията на Чехия, примери за преразпределение на данъците и нивото на предлагане на публични блага, финансирани чрез публичния бюджет на Чешката република.


Д-р Иржи Бечица (Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.) преподава в Техническия университет Острава, гр. Острава, Република Чехия във Факултета по икономика в програмата „Икономическа политика и администрация“.