ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc-0001_678x410_crop_478b24840a
13.05.2019 18:00

Кръгла маса „Проекти в земеделието в условията на глобализация - рискове и възможности“

Зала 304, корпус II

Организатори:
департамент „Администрация и управление“


Водещ:

доц. д-р Надя Маринова - преподавател  в НБУ

проф. д-р Никола Колев - главен научен секретар на селскостопанската академияУчастници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

 

По време на кръглата маса ще се обърне  задълбочено внимание на новите възможности за управление и развитие на проекти в земеделието в условията на нарастваща глобализация. Фокусът ще се постави  върху показването на добрите практики, иновациите и възможностите с цел да се повиши самочувствието на българския земеделски предприемач. За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на владеенето на рисковете и основните възможности за разрастване и реализация на нови земеделски проекти. Студентите ще бъдат провокирани да разсъждават върху реални казуси от практиката.