ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc-0591_678x410_crop_478b24840a dsc-0606_678x410_crop_478b24840a dsc-0616_678x410_crop_478b24840a dsc-0625_678x410_crop_478b24840a dsc-0630_678x410_crop_478b24840a dsc-0656-1_678x410_crop_478b24840a dsc-0661_678x410_crop_478b24840a dsc-0664_678x410_crop_478b24840a dsc-0666_678x410_crop_478b24840a dsc-0675_678x410_crop_478b24840a dsc-0677-1_678x410_crop_478b24840a
12.06.2019 11:57

„Българската мечта – позитивната концепция“ – заключителната научно-практическа конференция, посветена на Юбилейната 25-годишнина от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България

На 11 юни в 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“ се проведе заключителната научно-практическа конференция на тема „Българската мечта – позитивната концепция“, посветена на Юбилейната 25-годишнина от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България.

Организатори на събитието, което предизвика огромен интерес, бяха представители на департамент „Администрация и управление“. По време на откриването ръководителят на департамент „Администрация и управление“, доц. д-р Кристиян Хаджиев откри форума и приветства многобройните гости, сред които бяха водещи учени, бизнес мениджъри, изследователи, преподаватели и експерти от различни обществени сфери. 

Приветствие към участниците в конференцията и поздравителен адрес по повод Юбилейната 25-годишнината от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България отправиха Президента на Република България г-н Румен Радев, китайска делегация, водена от г-н Ванг – ръководител на търговската мисия на Китайската Народна Република, д-р Артур Борчук-факултет по „Администрация и управление“, университет Келце, Полша“ и г-жа Мариана Печеян - управител на „ВСК Кентавър груп“, номинирана за годишните Бизнес Оскари за 2016 г. за значими постижения в бизнеса (VIP Business Awards 2016), носител на 10 последователни приза за „Топ Качество“ и високи постижения в бизнеса; член на Програмния съвет на департамент „Администрация и управление“.

Специален гост на конференцията бе проф. д-р Александър Маринов – член на Стратегическия съвет при президента, политолог и социолог, преподавател в СУ „Климент Охридски “ по политически и административни науки. Той изнесе ширококонтекстен пленарен доклад на тема: „Ценностен избор, идентичност и наионална стратегия“, който предизвика огромен интерес и сериозна дискусия сред аудиторията.

Пленарен доклад изнесе също проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС – български икономист, национален експерт по маркетинг и стратегическо планиране; Член на Управителния съвет на Българската асоциация по маркетинг; представител на националната организация на българските интелектуалци Клуб „24 май“, която инициира дебата в публичното пространство по жизненоважни въпроси за развитието на България, на тема: „Трансформациите на българската мечта и (не) управлението на сбъдването ѝ/“

Доц. д-р Димитър Панайотов, председател на научния и организационен комитет на конференцията, както и на „Общност по Бизнес администрация“, представи уводна презентация на тема: „Българската мечта – теоретико-приложни рамки за една възможна позитивна концепция“.

 

В конференцията участваха също представители на научния елит от катедрите и департаментите по „Мениджмънт”, „Публична администрация“, „Икономика” и „Туризъм” на УНСС, СУ „Климент Охридски”, С. А. „Д. А. Ценов“ – Свищов, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗ “Неофит Рилски”, Благоевград, ИУ Варна, Русенския университет „А. Кънчев“, БАН, Институт за икономически изследвания, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Колеж по туризъм, Бургас, Лесотехническия университет и други научни организации.

На юбилейното събитие бяха обявени и победителите в конкурса за есе на тема „Българската мечта – позитивната концепция“. В категорията за есета на студенти в бакалавърските програми на департамент „Администрация и управление“ бяха класирани:

1 място – Илиана Гетова от БП „Туризъм“,
2 място – Басел Ал Гаруи – програма „Управление на бизнеса и предприемачество“,
3 място – Дария Андреева, студент също в БП „Управление на бизнеса и предприемачество“.

При магистрите трите места си поделиха студентите от програма „Бизнес администрация“ Петър Гетов – първо място (модул: Мениджмънт и лидерство), Петя Хараламбиева (модул: Мениджмънт и лидерство) – второ и Радослав Апостолов – трето място.

Наградите и сертификатите бяха връчени от председателя на журито и на организационния комитет доц. д-р Димитър Панайотов.


 

Целите, които бяха поставени в началото на форума, обхващаха значими въпроси. Част от тях бяха свързани с извеждане на национални приоритети и тенденции в геостратегически, регионален и локален контекст – трансформации към устойчиво развитие – конкурентоспособност – икономика на свързаността („кръгова икономика“); предложения на концептуални схеми, ефективни управленски теоретико-приложни модели и подходи – човешки и социален капитал, управление на таланти – нови ценности и нагласи - корпоративна социална отговорност и критерии за успешно развитие на бизнеса; извеждане на икономически, политически, социални, културни и екологични параметри за възможна позитивна концепция.

Резултатите от конференцията, в контекста на позитивен диалог и плурализъм на мненията, с разгърнат широк обществен и академичен дебат бяха представени и обсъдени на среща с Общността по бизнес администрация в рамките на инициативата на Департамента „Клуб на лидера“ (възпитаници на програмата, топ мениджъри и висши държавни служители). Очакванията в тази посока са свързани с разкриването на иновативни идеи, теоретико-приложни модели и стратегии които да очертаят своеобразен Меморандум на развитието (позитивна концепция) – основа за формиране на ценностна / управленска „матрица“, чрез която да се идинтифицират потенциални възможности, национални приоритети и съвременни тенденции за успешното българско развитие.

Юбилейната научно – практическа конференция, превърнала се в традиционна инициатива, е поредното доказателство, че Нов български университет е институция, която намира верния пулс на съвремието и търси ефективни решения на актуални проблеми, като идентифицира световни, регионални и национални перспективи.