facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

гл. ас. д-р Христо ЧукурлиевДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: hchukurliev@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 14:30-16:30 206 I Корпус,Сряда 14:30-16:30 206 I КорпусПрофесионална автобиография:

Гл.ас.д-р Христо Чукурлиев е директор Централната университетска администрация на НБУ от 2018 г. От 2010 до 2018 г. е директор на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. Работи в НБУ от 2002 г. като директор на Магистърски факултет. Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Заедно с доц. д-р Венцислав Джамбазов провежда внедряването на електронното обучение в НБУ и работи за усъвършенстването на платформата за електронно обучение MOODLE. Средата на НБУ за електронно обучение е на световно ниво и в нея са интегрирани софтуер за некоректно цитиране и видеоконферентно излъчване и видеолекции.

Средното си образование е завършил в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, а висшето в СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър по „Българска филология“. Докторската му степен е в професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Научни публикации:
“Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (Moodle)”, Пета национална конференция по електронно обучение във ВУ, Сборник доклади , 15-17 май 2014 г., Русе, ISBN 978-954-712-611-4, стр.170, в съавторство с доц. д-р Венцислав Джамбазов
“Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, доклад, Шеста национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7
„Битката за прозрачност“ , статия, Седма национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 326-331, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2018, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4509-1
“Faculty not Factory”, в Global eLearning Journal, Special issue:Volume 5, Issue 2, 2016, ISSN 2165-8080, 10 страници, на английски език, рецензирано, периодично онлайн списание
Участие в конференции:
2014 г., 17-15 май, Русенски университет “Ангел Кънчев” – участие в ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУ. Съвместен доклад с доц. д-р Венцислав Джамбазов (научен ръководител на докторанта) – Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (MOODLE), стр.170, Сборник с доклади, ИСБН978-954-712-611-4
2014 г., 16-18 юни, Sage Gateshead, UK, 6th International Integrity&Plagiarism Conference
2015 г. 16-18 September, X International GUIDE Conference: Optimazinng Higher Education, University of Applied Sciences Technikum Wien (Vienna, Austria)
2016 г., 11-13, February, 1st International Conference on Educational Theory and Research, Izmir University of Economics – участие с доклад
The Global eLearning journal, volume 5, issue 2, 2016, ISSN: 2165-8080(online) – Transitions in Higher Education, “Faculty not factory”, Hristo Chukurliev
2016 г., 2-5 юни, китен, България, участие в ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУ”, Доклад на конференцията: “Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7
Експертна дейност: Ръководител на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04 - 0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електроннообучение към Нов български университет". Проект осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Публикации:

“Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (Moodle)”, Пета национална конференция по електронно обучение във ВУ, Сборник доклади , 15-17 май 2014 г., Русе, ISBN 978-954-712-611-4, стр.170, в съавторство с доц. д-р Венцислав Джамбазов
“Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, доклад, Шеста национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7
„Битката за прозрачност“ , статия, Седма национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 326-331, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2018, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4509-1
“Faculty not Factory”, в Global eLearning Journal, Special issue:Volume 5, Issue 2, 2016, ISSN 2165-8080, 10 страници, на английски език, рецензирано, периодично онлайн списание