ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc0160-copy_678x410_crop_478b24840a
11.06.2019 10:00

Заключителна научно – практическа конференция, посветена на Юбилейната 25-годишнина от създаването на програмите по Бизнес администрация (юни 2018 - юни 2019)

 • Корпус 1, зала 310 - от 9.00-13.00 ч.
 • Корпус 1, Зала 217 - от 13.00-18.00 ч.
 • Корпус 1, Зала 305 - от 13.00-18.00 ч.


Организатори:
департамент „Администрация и управление“


Водещи:

 1. Изказвания в пленарна сесия на участниците от Почетния съвет на конференцията: проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ, проф. Антони Славински – председател на настоятелството на НБУ, д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ, както и специално поканени гости от икономическата, политическата, социалната, управленската сфера и бизнеса.
 2. Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления

Дискутанти:

Председатели, зам. председатели и членове на Научен и Организационния комитет на конференцията

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

 

„Българската мечта – позитивната концепция“

Конференцията ще постави следните теми за дискусия (тематични направления):

 1. Национални приоритети и тенденции – геостратегически, регионален и локален контекст
 2. Ефективни управленски теоретико-приложни модели и подходи - интердисциплинарен, комплексен и многофакторен анализ
 3. Икономически, културни, политически и организационни параметри за възможна позитивна концепция
 4. Конкурентоспособност, туризъм, екология – критерии за успешни практики

 

Основен фокус на пленарна сесия:

Определяне на водещите тези на конференцията – тенденции, подходи и възможни алтернативи на многоаспектната проблематика и съвременното ни развитие; теоретико-приложни сравнителни анализи, проучвания и презентации на посочените представители от поканените университети, организации, компании, институти и агенции

Основен фокус по тематични направления

 • Предлагане на концептуални схеми, параметри, теоретико-приложни модели и стратегии за успешното българско развитие – очертаващи своеобразен позитивен меморандум, отчитащ потенциални възможности, национални приоритети и тенденции
 • Дискутиране по политически, икономически и управленски модели (подходи), подсказващи за интердисциплинарен, комплексен и многофакторен анализ
 • Извеждане на значими критерии за успешни практики и конкурентоспособност за различните сфери на нашето развитие – с ефективни управленски, икономически, политически, организационни, културни и психологически измерения