ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

2_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 4_678x410_crop_478b24840a 1_678x410_crop_478b24840a 10_678x410_crop_478b24840a 5_678x410_crop_478b24840a 6_678x410_crop_478b24840a
22.06.2017 09:55

В Център за книгата бе представен научно-практически проект „Учебно-тренировъчна фирма“

Проектът е резултат от сътрудничество между департамент „Администрация и управление“ и МОН

В Център за книгата студенти, преподаватели от Нов български университет и представители на МОН се включиха в публично обсъждане на ролята на учебно-тренировъчните форми на обучение във висшето образование по предприемачество и мениджмънт. Домакините от департамент „Администрация и управление“ демонстрираха завидните резултати, които са получили въз основа на задълбочени проучвания, непрекъснати 5-годишни усилия и стремеж към практическо приложение на усвоените знания и умения в рамките на проект УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“. Следствията от работата в тренировъчните курсове и трите учебно-тренировъчни фирми “FURNITURE DESIGN”, “AUDIT FINANCE” и “GLOBAL TOURTRANS” бяха синтезирани под формата на бизнес планове и презентации, които студентите от департамента бяха подготвили.

 

Доц. д-р инж. Кирил Радев, ръководител на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“, приветства присъстващите и представи мащабния проект, който се е превърнал в традиционна за департамент „Администрация и управление“ инициатива, която се радва на огромен интерес от страна на студентите на Нов български университет. Той сподели, че според наблюденията му младежите активно се включват в интердисциплинарната дейност, която се реализира в трите учебно-тренировъчни фирми, които се различават по между си по предмета си на дейност. Интересен факт е съзнателно търсената връзка между трите организации, която им позволява да съществуват без да са необходими други помощни компании и води до вертикална интеграция и затваряне на цикъла. Д-р Радев акцентира върху замисъла, целите, ресурсното осигуряване и постигнатите резултати от процесите по иницииране и осъществяване на идеята. Той не скри задоволството си от факта, че интерес към него проявяват многобройни студенти, някои от които се обучават в департамент „Администрация и управление“ в Minor програми. Опитът показва, че обединяването на хора с различни интереси води до ползотворни дискусии, в които се пораждат иновативни идеи, които пък от своя страна са предпоставки за създаването на уникални по своята същност проекти, които успешно биха могли да се впишат в бизнес средата и да донесат реални дивиденти на своите създатели.

 

 

Доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“, поздрави студентите за положените усилия, за куража да представят предложеният си и да ги аргументират, за желанието им за развитие и за жаждата им за знания, които се стремят да реализират на практика още по време на обучението си. Той изрази радостта си от факта, че „младите хора умеят да оценяват полезността на дейностите, които са заложени в програмите на Нов български университет, и активно се включват в тях“. Доц. д-р Хаджиев сподели задоволството си от факта, че „участието в такъв тип прояви обогатява не само теоретичната подготовка, но едновременно с това позволява развиването на „меки умения“, с които лесно се печели всеки клиент“.

 

Студентите, участвали в представянето на бизнес плановете и презентирането, използваха възможността да засвидетелстват безкрайната си благодарност към преподавателите, давали им насоки по време на протичането на проекта УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“. Те отправиха емоционални послания към доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р инж. Кирил Радев, гл. ас. д-р Теодора Ризова, гл. ас. д-р Мария Иванова, гл. ас. д-р Милена Караилиева и към преподаватели от департамент „Икономика“. Благодариха им за предоставения шанс и категорично заявиха, че вярват, че участието в инициативата е първата стъпка към успешно професионално израстване.

 

 

На представянето присъстваха също г-жа Дария Маврудиева – директор на Център на учебно-тренировъчните фирми при МОН и г-жа Ирина Добриянова – главен експерт при Център на учебно-тренировъчните фирми при МОН. Г-жа Маврудиева отправи поздравления към екипа от Нов български университет и лично към доц. д-р инж. Радев, когото определи като „истински пример за преподавател по посока обучение на кадри в областта на предприемачеството и мениджмънта“. Тя акцентира върху отличното представяне, наблюдаващо се вече пета поредна година, на студентите и трите учебно-тренировъчни фирми на НБУ на международните панаири на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“, които се организират от МОН и световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми - EUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network)“. Г-жа Маврудиева предложи на доц. д-р Кристиян Хаджиев да съдейства за сформиране на интердисциплинарни екипи от студенти, които с подкрепата на Ръководството на НБУ да имат възможност да засвидетелстват знанията и уменията си по предприемачество и мениджмънт като участници и представители на учебно-тренировъчните фирми към УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“ и на други международни форуми, организирани от EUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network)“, като изрази увереност за получаването на международни отличия.

 

Уникалното по своя характер събитие предизвика огромен интерес. На него бяха представени реалните резултати от 5-годишната съвместна дейност на департамент „Администрация и управление“ и Министерство на образованието и науката, предоставяща уникално предимство на студентите от Нов български университет.  По време на срещата бе обсъдена и визията за бъдещото развитие на сформираното в НБУ, първо и единствено с три учебно-тренировъчни фирми в рамките на висшето образование в България учебно-тренировъчно и изследователско звено в областта на обучението по предприемачество и мениджмънт. Ръководството на департамент „Администрация и управление“ се ангажира с неговото предстоящо разрастване и заяви, че ще работи по посока позиционирането му на международната сцена, с цел задълбочаване на конкурентното предимство на студентите от Нов български университет.