ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
06.06.2019 14:00

Управление на виртуални бизнес организации – инструменти и методи

УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“ при НБУ – визия и стратегическо развитие 2020-2025 година

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р инж. Кирил Радев
Директор УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“, НБУ

Модератори:
доц. д-р инж. Кирил Радев
гл. ас. д-р Теодора Ризова
гл. ас. д-р Мария Иванова
гл. ас. д-р Милена Караилиева

Участници:
Дария Маврудиева – Директор на Център на учебно-тренировъчните фирми при МОН
Ирина Добриянова – Главен експерт при Център на учебно-тренировъчните фирми при МОН,
представители на Ръководството на Нов български университет
преподаватели и студенти от департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Национална и международна сигурност“, „Право“, „Дизайн“ и „Телекомуникации“,
служители от Централната университетска и студентска администрации

На събитието ще бъдат представени резултатите от дейността на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“ за периода 2016/19 г. и насоките за развитие: 2020 – 2025 г. Студенти от трети и четвърти курс, специалност „Администрация и управление“, ще представят резултатите от обучението и дейността си в рамките на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“. Директорът на Център на учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) при МОН, г-жа Дария Маврудиева и г-жа Ирина Добриянова, главен експерт при ЦУТФ ще връчат персонални сертификати от Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми - ЕUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network) на изявени студенти в обучението в УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“ през академичната 2018/19 година.