ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

img-0001_678x410_crop_478b24840a
21.05.2019 14:40

Светът на „Еразъм“ студентите: една усмивка – безброй лица

Постоянен семинар: „Лидерство и управление“

Корпус 2, Зала 406

Организатор:
Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“

Водещи:
гл.ас. д-р Мариана Димитрова
гл.ас. д-р Мария Иванова

Участници:
Членове на департамента, студенти


Ще бъдат представени две преподавателски мобилности в партньорски университети в Полша и Румъния. Колегите ще споделят своите впечатления от организацията на мобилността в тези два университета. Ще се дискутират ползите и предизвикателствата за студентите, участващи в академична мобилност по програма „Еразъм+“.