ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

risk-management_678x410_crop_478b24840a
22.04.2019 18:00

Семинар „Уникалност на дейностите и поставените цели чрез успешно планиране на риска при проектите“

Корпус 2, Зала 304

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

 

По време на семинара ще се акцентира на управление на риска при проектите както и две от съществените характеристики на проекта- уникалност на извършваните дейности и уникалност на методите за постигане на поставените цели.  Ще се обърне внимание на промените в пазара, които обуславят  значителния риск при реализиране на проект. Уникалността на извършваните дейности не позволява да се планира и остойностява с висока степен на точност, но ще бъдат представени най-успешните практики за справяне с тези рискове при проектите. Студентите ще разберат, че е по-подходящо да се следи и управлява риска в проектите, отколкото да се отделят ресурси и средства за детайлното планиране. Фокусът ще се постави  върху най – новите характеристики  и ползи от управление на проекти. За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционните методологии за управление на проекти, но и да бъдат наясно с новите тенденции и начини на мислене.

 

Изображение: CFO