ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

mediator_678x410_crop_478b24840a
21.04.2016 13:00

Професия: Медиатор

Представяне на практиките на Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд (ЦСМ) пред студенти на НБУ като част от ежегодно провеждащите се мероприятия „На гости на ….“ за среща на студентите с добри бизнес практики

Център за спогодби и медиация при Софийски районен и Софийски градски съд, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54

Организатор:
Департамент „Администрация и управление“

Водещ:
Милена Гунчева (председател на Центъра за спогодби и медиация – СРС; дипломиран мениджъри по ЧР, завършила МП УРЧР на НБУ)

Модератор:
ас. д-р Мария Александрова Иванова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

Студентите ще се запознаят с Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС като иновативна организация. Ще им бъде представен съвременен модел на подобряване на комуникацията между страни по съдебно дело и ще се убедят, че в някои случаи медиацията води до едно удовлетворяващо интересите на страните споразумение и делото може да бъде прекратено. Студентите ще дискутират по представените теми и ще участват в симулирана медиация по техен избор

Основни цели на събитието са:
* Студентите да приемат медиацията като първи избор на метод за разрешаване на спорове;
* Професионално ориентиране.

Студентите ще се срещнат с:
Владимир Вълков – съдия в СГС, Миряна Калчева – медиатор,Евгения Нанчева – медиатор, Свилена Димитрова – медиатор, Лъчезар Насвади – съдебен служител и координатор.