ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

bp_678x410_crop_478b24840a
18.04.2016 14:40

Представянето на резултатите от участие на студентите от БП „Туризъм“ в европейския проект SUSTOUR – „Интегриране на КСО в професионално образование и обучение в туристическата индустрия“ и връчване на сертификатите от УС на АБТТА

Корпус 2, зала 305

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Тема на събитието:
Повишаване на екологичната, социална и икономическа устойчивост на европейската туристическа индустрия чрез разширяване професионалните компетенции в сектора относно отговорното туристическо развитие и КСО

Водещ:
доц. д-р Соня Алексиева

Модератор:
д-р Георги Георгиев

Участници:
студенти от БП Туризъм

Събитието е продължение на съвместната инициатива на НБУ и АБТТА (първа част - ноември 2015 г., есенен семестър) за включване на студентите по туризъм в европейския проект SUSTOUR - „Интегриране на КСО в професионално образование и обучение в туристическата индустрия“. След запознаването им с резултатите от проекта и информационната лекция на АБТТА, след самостоятелната им работа по темата за повишаване на екологичната, социална и икономическа устойчивост на европейската туристическа индустрия, успешно решилите тест студенти, ще получат лично и сертификатите си по време на събитието (втора част – април 2016 г., пролетен семестър).